KPMG fortsätter sin satsning Local Corporate Hub för att rekrytera fler lokala revisionstalanger runt om i landet. Just nu med fokus på Västerås, Linköping, Karlstad, Falun och Luleå. Genom satsningen kan medarbetare jobba både med lokala företag och större nationella eller globala företag inom KPMG.

För blivande medarbetare innebär det en möjlighet att bo där de önskar, samtidigt som de får jobba med de största uppdragen – och ta del av alla karriärmöjligheter som kommer med den globala revisionsbyråns nätverk och specialistkompetens. 

Det bästa med att tillhöra vår Corporate Hub är att jag får möjlighet att arbeta i större uppdrag med intressanta välkända bolag samt att jag dessutom får lära känna och samarbeta med fler KPMG-kollegor runt om i landet. Jag arbetar på det lokala kontoret här i Falun där jag trivs och vill vara placerad, men i och med att jag tillhör vår lokala corporate hub får jag en väldigt varierad kundportfölj och dessutom ett utökat nätverk.

Daniel Croner
Audit Associate
KPMG Sverige

KPMG Local Corporate Hub förenar lokal förankring och gedigen kunskap med den globala revisionsbyråns nätverk och specialistkompetens. Genom att bygga dessa team ute i landet skapar vi intressanta och varierande tjänster med stora utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Det kommer i sin tur att generera skickliga medarbetare med en bred kompetens.

Välkommen att kontakta våra kontorsansvariga om du har några frågor. 

Falun
Emelie Wood
emelie.wood@kpmg.se
+46 72 510 88 66

Karlstad
Andreas Magnusson 
andreas.magnusson@kpmg.se
+46 70 851 48 59

Linköping
Malin Lundkvist
malin.lundkvist@kpmg.se
+46 72 368 54 37

Luleå
Monika Lindgren
monika.lindgren@kpmg.se
+46 70 648 28 05

Västerås
Malin Forslund
malin.forslund@kpmg.se
+46 70 915 37 93

 

Kom och jobba med oss – ansök här: