KPMG:s årliga globala undersökning Global Automotive Executive Survey visar att trots svåra tider som en följd av bland annat ökad inflation och kostnader för finansiering, ser beslutsfattare mer optimistiskt på de kommande fem åren jämfört med föregående år. Förväntningarna på den globala försäljningen av (EV) elektrifierade fordon har kommit ner på mer realistiska nivåer. Oron kring störningar av leveranser och tillgång på komponenter är fortsatt stor.

KPMG:s 23:e årliga undersökning Global Automotive Executive Survey visar att 83% av beslutsfattarna inom fordonsindustrin och närliggande branscher är övertygade om att branschen kommer att se mer lönsam tillväxt under de kommande fem åren jämfört med 53% i fjol. Undersökningen visar dock att de har blivit mer försiktiga med resultat på kort sikt med tanke på den motvind som makroekonomin står inför.

Christoffer Sellberg
Partner & Head of Automative, KPMG

Insikter från Global Automotive Executive Survey:

Framtida drivlinor

Världens ledare förväntar sig att marknadsandelen för elbilar kommer att växa till cirka 40% av den totala bilförsäljningen år 2030. Förra året var prognoserna så höga som 70%. Förväntningarna på elbilsförsäljning i Japan, Indien och Brasilien är nu mycket mer försiktiga.

Det finns dock en större tilltro till att elbilar kommer att uppnå kostnadsparitet med fordon med förbränningsmotorer utan statlig hjälp. Åttiotvå procent tror att elbilar under de kommande 10 åren kommer att efterfrågas utan statliga subventioner.

Digitala konsumenter

Köpbeslut under de kommande fem åren kommer att handla om förtroendet för varumärke och prestanda. Datasekretess och säkerhet är också fortsatt nyckelfaktorer i köpbeslut.

Bilkunder förväntas handla alltmer online och vara villiga att betala prenumerationsavgifter för mjukvarutjänster. Bilförsäkringsmarknaden ses som en tillväxtmöjlighet för biltillverkarna.

Sårbara leveranskedjor

Världens ledare är fortfarande mycket oroade över leveranser av råvaror och komponenter, liksom föremål som special stål och lätta material som är avgörande för bränsleeffektivitet och batteriräckvidd. Biltillverkarna svarar på sårbarheten genom att fokusera på near-shoring och on-shoring, i ett försök att minska beroendet av endast ett eller två länder.

Ny teknik och nya aktörer

Många av världens ledare tror att Apple kommer att gå in på bilmarknaden och bli ledande inom elbilar år 2030. 9 av 10 säger att startups kommer att ha en betydande effekt på bilindustrin. Mer än en av fem säger att de är extremt benägna att sälja icke-strategiska delar av sina företag. Kontraktstillverkning kommer att bli ännu mer strategiskt i framtiden.

Om KPMG Global Automotive Executive Survey

KPMG Global Automotive Executive Survey baseras på svar från 915 globala ledare inom fordonsindustrin och angränsande industrier i oktober 2022. 207 vd:ar har svarat på enkäten, tillsammans med 209 andra chefer på C-nivå, 293 chefer för affärsenheter och avdelningar och 205 affärsenhetschefer.

Femton procent arbetar för biltillverkare och 15% för Tier-1-leverantörer. Sexton procent är anställda av informations- och kommunikationsteknikföretag. Trehundrafemtioen arbetar på företag med årliga intäkter på mer än 1 miljard dollar.  De två länder som har flest svar är USA (28%) och Kina (17%). Europa har 29 % av de svarande, med 26% i Indien, Japan, Sydkorea, Australien, Thailand, Indonesien, Kanada, Latinamerika, Sydafrika och Saudiarabien.