I KPMG:s rapport ”2022 KPMG inflation Survey: Industrial Manufacturing Report” analyseras varför industriell tillverkning upplever kraftigare påverkan av inflationen än andra branscher. Inflationen påverkar hela värdekedjor.

I KPMG:s senaste rapport uppger flera att deras kundprissättning inte har kunnat hålla jämna steg med eskalerande insats-, arbets- och transport-/logistikkostnader. Trots dessa utmaningar tror företag verksamma inom den industriella sektorn att de kommer att kunna upprätthålla lönsamheten genom att påskynda digital transformation och ersätta föråldrad teknik för att hålla jämna steg med en alltmer föränderlig värld.