Framtiden för finansiella tjänster var 2022 års tema på KPMG:s event ”Vision”. På eventet hade vi samlat en utvald skara specialister i ämnet som hade paneldiskussioner. Målgruppen var den finansiella sektorn. Längre ner på sidan kan du ta del av inspelningarna från de olika panelerna.

Hållbarhet, AI och kundupplevelse står högst upp på agendan inom den finansiella sektorn. Banker och försäkringsbolag har en unik position med sitt höga förtroendekaptial och har möjlighet att göra skillnad vilket verkligen konkretiserades under diskussionen på Vision 2022. Jag hoppas att vi ser fler initiativ inom dessa områden under det kommande året baserat på de insikter som delades under höstens Vision.

Karin Sancho
Partner och Head of Financial Services

Tillsammans med experter från den finansiella sektorn diskuterade vi bland annat vilka förändringar som kommer vara avgörande för en strategisk ESG-agenda, hur AI, -dataanalys och cybersäkerhet kommer att påverka finansiella tjänster och hur  kundupplevelse och teknik bör samverka för att uppnå bästa möjliga resultat.

Kundupplevelse

Inledningstalare Linda Pimmeshofer, Industry advisor at Microsoft Western Europe

Efter att ha tillbringat 20 år i mjukvarubranschen menar Linda att tiderna aldrig har varit mer spännande och utmanande i skärningspunkten mellan retail och tech. Hon drivs av tesen att digitalisering inte bara är automatisering utan också att använda intelligens i varje process som börjar med kundinsikter för att kunna ta rätt beslut i varje steg i verksamheten och behandla kunden på ett personligt och relevant sätt i varje beröringspunkt.

Vilka förändringar kommer vara avgörande för en strategisk ESG-agenda?

Talare Anders Langworth, Group Head of Sustainability, Nordea

Som hållbarhetschef på Nordea är Anders mål att integrera hållbarhet i Nordea koncernens hela erbjudande – investeringar, finansiering, rådgivning och intern verksamhet.

Talare Johanna Fager Wettergren, Head of sustainable finance, Finansinspektionen

Johanna leder myndighetens arbete med ESG i sin roll som chef för hållbar finansiering på Finansinspektionen. Hon är också aktivt engagerad i hållbar finansiering internationellt, inom International Organization of Securities Commission (IOSCO) och inom EU.

Talare Tomas Thyblad, Nasdaq, Vice President & Head of ESG Solutions, European Markets, Nasdaq

I sitt arbete som head of ESG Solutions ansvarar Thomas för koordinering av initiativ och det taktiska och strategiska arbetet kring erbjudanden inom området miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. 

Hur kommer AI, dataanalys & cybersäkerhet att påverka finansiella tjänster?

Talare Johanna Kruckenberg Turén, Head of Data Management Office, Deputy CDO, Handelsbanken

Som chef för Data Management office och deputy CDO är Johanna ansvarig för att leda arbetet med att utveckla den datagrund som behövs för att förbli verkligt kundcentrerad i en digital värld.

Talare Anna Felländer, Founder anch.AI

Anna är en av Sveriges ledande experter på digitaliseringens effekter på organisationer, samhälle och ekonomi.

Talare Pernilla Nordström, Management Advisor in Group Information Security, Swedbank 

Pernilla är en ledare inom tech, med 20+ års internationell erfarenhet av att arbeta inom informationssäkerhet, IT-risk och riskhantering. Hon har en stark passion för att skapa en mer jämställd, mångsidig och inkluderande techbransch och ett bredare samhälle.

Talare Nima Ghorbani, Head of technology for the FinCrime, CyberSec, and Applied AI area, Swedbank Group

I sitt arbete som teknikchef på Swedbank har Nima varit involverad i Swedbanks AI-resa de senaste åtta åren. Teamet stöder verksamheten med olika tillämpningar av AI-lösningar.

Hur ska kundupplevelse och teknik samverka för att uppnå bästa möjliga resultat?

Talare Linda Pimmeshofer, Industry advisor at Microsoft Western Europe

Efter att ha tillbringat 20 år i mjukvarubranschen menar Linda att tiderna aldrig har varit mer spännande och utmanande i skärningspunkten mellan retail och tech. Hon drivs av tesen att digitalisering inte bara är automatisering utan också att använda intelligens i varje process som börjar med kundinsikter för att kunna ta rätt beslut i varje steg i verksamheten och behandla kunden på ett personligt och relevant sätt i varje beröringspunkt.

Talare Fredrik Sandberg, Global Head of Mobility and Financial Services, Volvo Cars 

Som Global Head of Mobility and Financial Services leder Fredrik Volvo Cars arbete med embedded finance och ger därmed kunderna nya sätt att komma åt bilar.

Talare Gunnar Berger, Head of Open Banking, Nordea

Gunnars mål är att göra Nordeas Open Banking-plattform till det bästa navet för finansiella API:er i Norden. Där kan kunder, 3:e parter och banker mötas för att utbyta data och samskapa mer omfattande och värdeskapande lösningar.