Den 10 november antog Europaparlamentet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) med stor majoritet. Det är ett stort steg i resan att göra hållbarhetsrapportering mer jämställd med finansiell rapportering.

CSRD kommer att öka transparensen och jämförbarheten genom att företag kommer behöva lämna mer omfattade upplysningar av hållbarhetsrelaterad information än vad som krävs idag. Nästa steg är att Europeiska rådet ska anta förslaget. Vi förväntar oss att det händer den 28 november och sedan sker en stegvis implementering för företag som omfattas, med start från finansiella räkenskapsåret 2024 (rapportering 2025). 

Rapportera enligt ESRS

En del av CSRD är att företag behöver rapportera enligt en europeisk hållbarhetsstandard - ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) håller på att ta fram. 

EFRAG ska lämna över det slutliga utkastet på första delen av dessa standarder under november och de ska sedan antas som delegerad akt i juni 2023. I den första delen av standarder ingår generella upplysningar och ämnesspecifika upplysningar som är relevanta för alla sektorer utifrån Environment, Social och Governance (ESG).

I dag förväntas organisationer arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor som miljö och klimat, etiska frågor samt socialt ansvar. Kraven från marknaderna på en gedigen hållbarhetsstrategi samt extern kommunikation för att redovisa påverkan och utveckling ökar, och intressenters engagemang gällande hållbarhet ökar stadigt. 

Vi på KPMG erbjuder en bredd inom området för hållbart företagande och våra tjänster inom hållbarhet är anpassade efter våra kunders behov. 

Vi kan bland annat hjälpa dig med att: 

Vi stöttar också våra kunder i arbetet med att: