Södra Skogsägarna kommer, tillsammans med sina partners KPMG och Microsoft, att ge sig ut på en trestegsresa för att tillgängliggöra hållbarhetsinformation, skapa bättre analys- och beslutsunderlag samt skapa en hållbarhetsrapportering i världsklass.

Hållbarhet är en hygienfaktor för många av dagens bolag. Men att enkelt kunna följa sin påverkan på klimatet och miljön är svårare än man kan tro. Därför tar Södra Skogsägarna nu ett nytt steg för att tillgängliggöra hållbarhetsrelaterad information och kunna följa denna i realtid. 

Hållbarhet är ett strategiskt fokusområde för Södra Skogsägarna, KPMG och Microsoft. Vi är därför glada att vi har etablerat ett samarbete med Södra skogsägarna och Microsoft för att adressera dessa frågor. Att få vara med och digitalisera Södra Skogsägarnas hållbarhetsrapportering känns både kul och inspirerande!

Lars Åkne
KPMG

Första steget i den nya satsningen är att automatisera inrapporteringen av mätpunkter till ett helt nytt systemstöd i form av Microsoft Sustainability Manager. Genom tekniker som RPA (automatiserade verksamhetsprocesser) och integrationer kommer mätdata inte bara att föda systemet automatiskt, utan också allt oftare, eftersom mjukvarurobotarna kan jobba dygnet runt.

Andra steget är att underlätta arbetet med årsredovisningen, som i dag kräver mycket manuellt insamlingsarbete. Med automatiserad datainsamling och -behandling, som närmar sig realtid, där så är möjligt, och ett system som hela tiden uppdateras kommer färre kontroller behöva göras för att säkerställa informationens kvalitet. 

Det högsta värdet kommer sedan i det tredje steget där Södra Skogsägarna med hjälp av korrekt och realtidsuppdaterad information kan komplettera medarbetarnas kompetens med avancerad AI för att kunna arbeta mer datadrivet.

kontor-i-sverige

Kontakta oss