KPMG lanserar för första gången någonsin en ESG-kampanj, som är en del av bolagets kommunikativa satsning inom ESG. Kampanjen startar onsdag den 19 oktober och kommer primärt att synas i Bonnier och Schibsteds plattformar, samt på Arlanda och Landvetters flygplats.

KPMG lanserar sin första ESG-kampanj någonsin onsdag den 19 oktober och kommer synas på strategiskt utvalda platser runt om i landet, där Bonnier och Schibsteds plattformar är huvudkanaler. 

- Jag är glad och stolt över att lansera vår första ESG-kampanj. Med kampanjen vill vi visa att KPMG kan hjälpa våra kunder att navigera inom det komplexa ESG-landskapet. ESG är ett högaktuellt ämne och ett av våra snabbast växande tjänsteområden, både lokalt i Sverige och på den globala marknaden. Denna kampanj blir den första av flera kommande integrerade kommunikationsinsatser där vi ser fram emot att lyfta såväl vårt erbjudande inom ESG som hur företag generellt ska agera inför kommande lagkrav.

Tina Zetterlund
Head of Clients & Markets
KPMG Sverige

– Det är att ärofyllt uppdrag att stötta KPMG i deras ESG-agenda. Vi har arbetat tätt tillsammans länge och ser fram emot att nu lansera denna kampanj, som syftar till att illustrera hur KPMG kan bidra till att navigera genom att styra kompassen rätt när du som företag ser över ditt ESG-arbete, kommenterar Linda Rosenberg på BKRY.

– NoA Connect och BKRY har arbetat sida vid sida under hela projektet tillsammans med KPMG, där vi kunnat dra fördel av att strategiskt och datadrivet kunna styra produktionen. Det täta samarbetet mellan systerbyråerna hos The North Alliance har gjort att vi kunnat dragit positiva synergieffekter av varandra, kommenterar Alexandra Lundegård på NoA Connect.

KPMG:s ESG kampanj

KPMG:s ESG kampanj lanseras onsdag den 19 oktober. Kampanjperioden är 19 oktober-30 november, och primära kanaler för kampanjen är Bonnier och Schibsteds plattformar samt i egna kanaler.