KPMG släpper nu resultatet från CEO Outlook, en global studie där 1 300 VD:ar på några av världens största företag tillfrågas om deras strategier och planer framåt.

Resultatet visar att fler än 8 av 10 av de tillfrågade räknar med en lågkonjunktur under de kommande 12 månaderna, och mer än hälften förväntar sig att den kommer att vara mild och kort. Tre fjärdedelar (76 procent) har dock redan vidtagit försiktighetsåtgärder inför en hotande lågkonjunktur.

Globala VD:ar om ekonomin nästa år:

  • 86 % räknar med lågkonjunktur
  • 71 % förutspår en påverkan på företagets resultat med upp till 10 %
  • 73 % tror att lågkonjunkturen kommer att störa tillväxten
  • 76 % har redan vidtagit försiktighetsåtgärder

Ökad tro och säkerhet på ekonomins motståndskraft

Trots farhågor om en stundande lågkonjunktur och en förändrad global ekonomi känner sig ledande befattningshavare markant mer säkra på ekonomins motståndskraft under de kommande 6 månaderna (73 procent) än de gjorde i februari (60 procent), när KPMG tillfrågade 500 globala VD:ar i sin CEO Outlook Pulse-undersökning. Vidare är 71 procent av de tillfrågade övertygade om den globala ekonomins tillväxtutsikter under de kommande 3 åren (upp från 60 procent i början av 2022) och nästan 9 av 10 (85 procent) är övertygade om sin organisations tillväxt under de kommande 3 åren.

Det är glädjande att se att en kraftig majoritet av de tillfrågade tror på snabb återhämtning och är övertygade om sin organisations tillväxt under de kommande åren. Vi delar den bilden och tror att den samlade optimismen trots det ekonomiska världsläget är sund och förhoppningsvis en gemensam drivkraft för företagsledare världen över.

Tina Zetterlund
Head of Clients & Markets
KPMG Sverige

Trots den stundtals dystra framtidsutsikten över global ekonomi på kort sikt ser vi inom KPMG ett ökat förtroende för den globala ekonomins tillväxt på längre sikt. Många parametrar spelar in, där oroligheter i världen spelar en betydande roll. Att många ledande företag redan vidtagit försiktighetsåtgärder är naturligt och ett beteende vi känner igen från tidigare finanskriser och lågkonjunkturer. Pandemins inverkan på vårt sätt att arbeta tror och hoppas vi har medfört en större flexibilitet och förmåga att ställa om inför generella förändringar och påverkansfaktorer, kommenterar Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets på KPMG.

Om KPMG CEO Outlook

Undersökningen bygger på svar från 1 325 VD:ar världen över (Australien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA) och genomfördes mellan 12 juli och 24 augusti 2022. Alla respondenter i studien representerade ett företag med en årlig intäkt på minst 500 miljoner dollar och kom från stora sektorer, inklusive detaljhandel, finansiella tjänster, biovetenskap, energi, teknik och tillverkningsindustri.