KPMG släpper nu resultatet från CEO Outlook, en global studie där 1 300 VD:ar på några av världens största företag tillfrågas om deras strategier och planer framåt. Resultatet visar att 40 procent av företagen i undersökningen uppger att de har pausat sina digitala transformationsstrategier, kopplat till den förväntade lågkonjunkturen.

KPMG:s årliga undersökning CEO Outlook visar att fler än 8 av 10 av de tillfrågade räknar med en lågkonjunktur under de kommande 12 månaderna, och mer än hälften förväntar sig att den kommer att vara mild och kort. Trots det osäkra läget i världen prioriterar och fokuserar fortfarande många globala VD:ar på digital transformation, även om 40 procent av företagen redan har pausat sina digitala transformationsresor och ytterligare 37 procent planerar att vidta sådana åtgärder under de kommande 6 månaderna.

Det som ger konkurrensfördelar, nya intäktsströmmar, nya tjänster och produkter kommer alltid att prioriteras, även i sämre ekonomiska tider. Data är utvecklingsmotorn och därför handlar affärs- och verksamhetsutveckling mycket om att utnyttja kunskapen och insikterna som data ger. Det handlar om bolagens överlevnad på lång sikt.

Ulf Borgcrantz
Partner och Chief Digital Officer
KPMG Sverige

– Sedan finns det digitala satsningar som kan kräva omprioriteringar beroende på hur väl genomarbetad strategin är, hur långt bort vinsterna ligger och att komplexiteten har visat sig vara större än man först kände till. Mitt råd och varma rekommendation till företagsledare inför stundande lågkonjunktur är att prioritera det strategiska digitaliseringsarbetet och att lägga solida, långsiktiga planer där strategiska investeringar i digitalisering utgör grunden, avslutar Ulf Borgcrantz.

Om KPMG CEO Outlook

Undersökningen bygger på svar från 1 325 företagsledare från den globala marknaden (Australien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA). Alla respondenter i studien representerade ett företag med en årlig intäkt på minst 500 miljoner dollar och kom från större industrier, inklusive detaljhandel, finansiella tjänster, biovetenskap, energi, teknik och tillverkning. Undersökningen genomfördes mellan 12 juli och 24 augusti 2022.