KPMG ökar takten och förstärker enheten som driver på den digitala agendan för alla kunder och samtliga interna verksamhetsområden. Jone Sølvik får rollen som Head of Innovation i det team som drivs av Ulf Borgcrantz, Partner och Chief Digital Officer.  

KPMG har en stark position inom digital transformation på både global och lokal nivå, med över 14 000 experter världen över, samt strategiska partnerskap med ledande samarbetspartners som Microsoft och ServiceNow. 

- I linje med att synen på revision och rådgivning förändras, och kraven på digitalisering, automatisering och tillgänglighet ökar, är det självklart att växla upp för att möta framtidens behov, säger Ulf Borgcrantz, Partner och Chief Digital Officer.  

Kontakta oss