I år startade vi initiativet ”People 2 Partner”, som uppmuntrar och underlättar för kollegor från olika delar och nivåer av verksamheten att dela erfarenheter, idéer och tankar om KPMG som arbetsplats. Vår ambition är att skapa intressanta och oväntade möten som hjälper oss att kartlägga våra största möjligheter och utmaningar för att bygga det bästa KPMG. 

”Det är viktigt att ta sig tid för samtal med kollegor från olika delar av organisationen”

Lovisa Dellwik, medarbetare inom rådgivning, hade ett brett samtal inklusive några djupdykningar i ämnen som är särskilt viktiga för henne, med en av KPMG:s partners.

– Vi pratade om Talent Growth Program, ett program som alla medarbetare inom Management Consulting är med i under två år. Det ger verkligen en möjlighet att öva sina projektledaregenskaper och samtalet med partnern var ett utmärkt tillfälle för mig att lyfta fram potentialen i programmet, säger Lovisa.

Vad tar du med dig från samtalet?

– Framför allt hur viktigt det är att vi tar oss tid för den här typen av gränsöverskridande samtal, inte bara mellan olika områden utan även mellan nivåer. Vi arbetar alla inom samma organisation och det finns alltid saker att lära av varandra.

– Det var också kul att höra att min samtalspartner var positiv till att öka möjligheterna till fysisk träning på EMA-nivå (KPMG-nätverket för Europe, Middle East and Africa). Jag som började på KPMG under pandemin, med digital onboarding och andra begränsningar, håller med om värdet av fysisk träning och andra gemensamma aktiviteter.

Lovisa Dellwik

Lovisa Dellwik, medarbetare inom rådgivning.

”Jag känner mig stolt över att ha så fantastiska kollegor”

Jone Sølvik, Partner och Head of Digital Services Enterprise, hade fem samtal med kollegor från Lettland och Litauen. Samtalen handlade om vår affärskultur, människors drömmar och vad de vill åstadkomma på KPMG samt möjligheter och utmaningar för verksamhetens framtid.

– Alla samtal gav mig mycket inspiration och jag känner mig stolt över att ha så fantastiska kollegor, ler Jone. Jag fick en del spännande insikter om hur vi kan förbättra vår verksamhet generellt och vad jag som partner kan göra specifikt. Insikter jag har återkommit till många gånger efter samtalen.

Kan du ge något exempel?

– Framför allt att vara en förebild som alltid har dörren öppen, en kollega som är lättsam och hjälpsam. Jag vill också visa att det går utmärkt att arbeta på KPMG och ha en god balans i livet. 

Jone Sølvik, Partner och Head of Digital Services Enterprise

Jone Sølvik, Partner och Head of Digital Services Enterprise.

Verksamhetens alla delar bildar helheten

På KPMG arbetar vi på olika sätt för att kollegor från olika nivåer och delar av verksamheten – nationellt som internationellt – ska få möjlighet att dela erfarenheter, idéer och tankar om vår framtid. Vi vill minska barriärer, främja innovation och understödja en inkluderande kultur där alla medarbetare kan vara sig själva och respekterar varandra. Alla ska känna att de, med olika roller och perspektiv, bidrar till verksamhetens framtid och framgångar.