I efterdyningarna av covid-19 pågår arbetet ute på företagen världen över med att definiera hur framtidens arbetsplats ska se ut. En tydlig trend i KPMG:s senaste rapport visar att majoriteten av företagen stärker förutsättningarna för att arbeta på distans.  

I KPMG:s rapport Insights on current trends in remote working baserad på svar från 530 bolag globalt har 37 procent av organisationerna en tydlig policy implementerad kring distansarbete. 52 procent av bolagen arbetar med att formulera en policy. I täten ligger bolag inom telekom och teknik där 64 procent har en tydlig standard implementerad, något lägre siffra (45 procent) ser vi inom tillverkningsindustrin.

– Ökad möjlighet till hybrid- eller distansarbete innebär många fördelar men vi ser också nya utmaningar inte bara kring arbetsmiljö, det ställer också högre krav på ledare och nya förutsättningar för hur man arbetar med kultur, säger Theresa Lagerbielke, Head of Strategic Workforce på KPMG.

De flesta bolag fokuserar främst på distansarbete inom landsgränserna. Distansarbete från andra länder ses ofta som kortsiktiga lösningar eftersom det kan finnas både legala och skattemässiga utmaningar med det. Bara nio procent av bolagen anställer personal i andra länder på distans enligt KPMG:s undersökning.

Drivkrafterna för distansarbete uppges främst komma ur intresse för medarbetarna men även restriktionerna i och med pandemin samt att attrahera nya talanger anges som skäl till distansarbete.

– Att vara en attraktiv arbetsgivare och locka talang är ett iterativt arbete och vi ser att distansarbete är en tydlig fråga som kommer att fortsätta utvecklas över tiden, säger Theresa Lagerbielke.

kontor-i-sverige

Kontakta oss