Andelen unga kvinnor som drar sig från att arbeta med it för att det inte passar deras personlighet fortsätter att öka. De senaste åren har andelen ökat med hela 30 procentenheter. Det visar en ny riksomfattande undersökning om unga kvinnor och it.

Det är åttonde året som 1 000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år har intervjuats om deras syn på it som bransch och yrke. Undersökningen är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Tietoevry, Elvenite och KPMG. Resultaten visar att andelen med god kännedom om vad it som yrke innebär har minskat med sex procentenheter under det senaste året. Det är nu fler som har dålig kännedom om vad it innebär än som har god kännedom om det.

På frågan om vad man i störst utsträckning tror skulle få fler kvinnor att söka jobb inom it är det näst vanligaste svaret ”att lyfta fram vilka arbetsuppgifter som jobb inom it innefattar”.

– Undersökningen visar tydligt att intresset för it ökar ju mer man konkretiserar vad det innebär. Begreppet ”it” har inte åldrats i samklang med vad yrket i dag innefattar och att använda det utan kontext verkar avskräckande för unga kvinnor att vilja arbeta med det, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

Det synonyma begreppet ”tech” ses i mer än fyra gånger så stor utsträckning som coolt (28 %) än vad begreppet ”it” gör (6 %). Tech förknippas också i betydligt större utsträckning till ord som ”livsstil”, ”entreprenörskap” och ”kul”.

– Som ledare inom tech är det självklart oroande siffror att se. Vi är en växande sektor som behöver fler talanger, då har vi inte råd att riskera att tappa intresset från halva befolkningen. Men jag är övertygad om att det här är en utveckling vi kan vända, tillsammans. Vi på KPMG har stort fokus på jämställdhet och mångfald och kommer att fortsätta jobba aktivt med de här frågorna, både internt och för att locka fler till tech-yrkena, säger Magnus Sjöström, Partner & Head of Digital, KPMG i Sverige.

– Jag håller med Magnus om att vi kan och behöver vända det här. Med den snabba tekniska utvecklingen är ”gender bias data” ett verkligt och aktuellt problem, som måste adresseras och lösas nu, inte sen. Teknik måste vara för alla och då är representation en kritisk faktor på utvecklingssidan. Dessutom är det otroligt kul att jobba med tech, man får ju vara med och skapa framtiden! Jag tror starkt på det som rapporten visar, att vi behöver synliggöra kvinnliga förebilder inom tech ännu mer. If you can see it, you can believe it. Jag kommer fortsätta prata om och lyfta mitt yrke, som jag älskar och utvecklas i varje dag, och jag hoppas att mina kollegor i branschen gör detsamma, säger Nadja Ekblom, Alliance Manager, digital transformation, på KPMG i Sverige.

Undersökningen visar också att:

  • 28 procent vill inte utbilda sig inom it men 69 procent tror att det skulle ge dem fördelar att göra det.
  • Att lyfta fram fler kvinnliga förebilder ses som det bästa sättet att få fler kvinnor att söka jobb inom it.
  • Var femte upplever att teknik som de använder i sin vardag inte är lika anpassad för kvinnor som för män.

Undersökningen baseras på svar från 1 000 kvinnor mellan 16 och 30 år som under januari 2022 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa webbpanel. Resultaten finns sammanfattade i rapporten ”Unga kvinnor och it 2022”. För mer information om undersökningen kontakta Susanna Östlund susanna@strandberghaage.se 0768001441