KPMG:s redan etablerade samarbete med ServiceNow i Sverige och i världen växer. Nu rekryteras Joakim Moberg som ServiceNow Practice Leader för att driva utvecklingen framåt.

Joakim Moberg

För att fortsätta tillväxtresan med ServiceNow har Joakim Moberg anslutit till KPMG från Sopra Steria. I närtid kommer fokus att ligga på att bli fler kollegor och bygga ett starkt samarbete med hela organisationen säger Joakim. Framåt finns stora visioner.

– På lång sikt ska vi få hela affären att växa, och nyttja vad som finns inom KPMG i EU och USA. ServiceNow är en global elitpartner och nu ska vi öka användandet i Norden ytterligare, säger Joakim Moberg.

– När vi ser vad Joakim gjort tidigare är det tydligt att vi delar en samsyn kring SeviceNow och värdeskapande. Vi är ledande inom digital transformation kopplat till ServiceNow. Nu vill vi säkerställa att de lösningar och koncept som tagits fram globalt kommer våra nordiska kunder till gagn. Magin uppstår när vi blandar vår djupa kompetens i frågor som tex GRC (Governance Risk and Compliance) och ESG (Environmental, Social and Governance) med ServiceNows starka plattform för digitalisering säger Magnus Sjöström, Partner Digital Transformation & Head of Alliances.

Kontakta oss