EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag. Den 28 oktober 2021 fattade regeringen därmed beslut om förlängningen. Förändringarna trädde i kraft den 1 november 2021. 

Det förstärkta omställningsstödet

Det förstärkta omställningsstödet beräknas i huvudsak på samma sätt som det ordinarie stödet, med skillnaden att det enbart är omsättningstapp som orsakats av restriktioner som får användas i beräkningen. Vi har i tidigare TaxNews skrivit om utformningen av det förstärkta omställningsstödet.

Villkoren för det nu beslutade förstärkta stödet är i huvudsak desamma som för tidigare perioder. Företaget ska ha tappat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner. Restriktionerna som avses är exempelvis förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med visst antal deltagare, det tillfälliga inreseförbudet till Sverige, UD:s reserekommendationer eller begränsningen av serveringsställens öppettider.

Varje månad under maj-september 2021 betraktas som en individuell stödperiod och storleken på stödet beräknas, precis som tidigare, som en andel av företagets fasta kostnader. Andelen som ersätts avgörs av hur stort procentuellt omsättningstapp som beror på de utpekade restriktionerna. Ett företag kan få som mest 40 miljoner kronor i stöd per månad och tidigare erhållet ordinarie omställningsstöd för perioden avräknas mot det förstärkta stödet.

Förlängd ansökningstid för perioderna augusti 2020 – april 2021

För det förstärkta omställningsstödet som gäller för perioderna augusti 2020 till april 2021 gick ansökningstiden enligt föregående regler ut den 31 oktober 2021. EU-kommissionen har, utöver ovan godkännande, även godkänt att ansökningstiden för dessa perioder förlängs till och med den 30 december 2021. Regeringen beslutade därför den 28 oktober att förlänga ansökningstiden till den 30 december 2021. Förändringarna avseende förlängd ansökningstid trädde i kraft den 1 november 2021, i samband med att förändringarna om att utöka stödet med de ytterligare månaderna trädde i kraft.

KPMG:s kommentar

Att EU-kommissionen godkänt regeringens ansökan samt att regeringen beslutat om förlängningen är välkommet för många bolag som drabbats av restriktionerna till följd av pandemin. Ändringarna i aktuell förordning trädde nyligen i kraft och det faktum att sista ansökningsdatum flyttas fram till den 30 december är positivt för många företag som inte hunnit söka stödet än. Vi fortsätter att följa utvecklingen inom området noga.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor. 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss