För att kunna möta framtidens utmaningar inom sjukvården genomför nu Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg en banbrytande utbildning för sina ST-läkare. Under några dagar var KPMG:s Insights Center i Göteborg inspirationsplatsen för en av framtidens läkare. 

– Sjukvården står inför stora utmaningar där tekniken kommer att bli allt mer central. En tanke bakom programmet är att vi ska kunna agera brygga mellan utvecklare, industri och sjukvård. Att vara ute på företag likt KPMG ger både inspiration, förståelse för och nätverk med industrin som är viktiga för framtiden, säger Johan Tenser, ST-läkare på Sahlgrenska.

Johan Tenser, ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Johan Tenser, ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

”Måste skapa en mer effektiv och träffsäker sjukvård”

Nu genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildningen ”Innovation och teknik ST”. Genom att låta läkare spendera tid ute i innovativa miljöer ska de lära sig mer om hur företag identifierar behov, kommer på lösningar och använder teknik. 

 I dag är sjukvården till stora delar odigitaliserad. Vården måste skapa en mer effektiv och träffsäker sjukvård för att möta framtidens behov. Stora mängder data samlas in men det sker okoordinerat, ofta på papper eller via system som inte pratar med varandra. Vi ser ett behov av att skapa sammansatta automatiserade system för att kunna analysera, prediktera och på så sätt ge bättre vård, samtidigt som vi måste se till att inte göra eftergifter i patientintegriteten, säger Johan Tenser. 

– Vi på KPMG vill alltid vara en aktiv del av samhället och för oss är det givet att dela vår erfarenhet och kompetens för samhällsviktiga kompetenser. Sjukvården står inför en stor transformationsresa. Patienter har nya krav och digitaliseringen ger möjlighet till att höja både kvalitet och effektivitet. Vi ser fram emot att vara en fortsatt del av den utvecklingen, säger Mikael Bramsen, Head of Business Development, KPMG Lighthouse.

Kontakta oss