På KPMG är vi fast beslutna att påskynda de förändringar som krävs för att bekämpa klimatförändringarna. KPMG vill främja en miljö av ansvarsfulla val inom vår organisation och utanför. Vi strävar efter att möjliggöra samarbeten genom att utnyttja KPMG-företagens gemensamma kunskaper och ge olika röster till klimatdebatten. Genom att tillgodose organisationer med verktyg och tillvägagångssätt som kan hantera deras unika utmaningar och hjälpa till att driva verklig förändring, kan vi skapa en hållbar framtid. 

Röster för en hållbar framtid

Hör klimatförespråkare runt om i världen om vad företagsledare kan göra för att uppnå netto noll.

Senaste insikterna

Klimatkrisen ställer till med komplexa problem som kräver samarbete och systematiska åtgärder över länder, sektorer och generationer. KPMG är redo att hjälpa dig att tackla dem för att tillsammans förverkliga en hållbar och ansvarsfull framtid.