Den 14 mars 2020 fattade utrikesdepartementet beslut om att avråda från icke nödvändiga resor till alla världens länder på grund av den globala pandemin. Det var en unik åtgärd och första gången som ett sådant beslut fattats som avser hela världen.

Sedan dess har avrådan justerats och utrikesdepartementet har hävt avrådan till ett antal länder i takt med att situationen kring pandemin har blivit bättre. Från och med 1 oktober 2021 hävs denna avrådan helt.

Det är dock viktigt att tänka på att avrådan på grund av andra omständigheter kan ligga kvar. Detta kan handla om exempelvis allmänt säkerhetsläge.

KPMG har via sitt globala nätverk samlat information om vad som gäller globalt. Läs gärna mer om det via vår immigration tracker (PDF).

KPMG:s kommentar

  • Det är mycket viktigt att tänka på att det fortsatt finns diverse andra restriktioner för resande. 
  • Restriktioner avseende munskydd, PCR-test eller vaccinpass föreligger fortfarande.
  • Det är mycket viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som gäller för resor då situationen fortfarande ändrar sig snabbt.
  • Risken att resa utan att hålla sig informerad om vad som gäller kan innebära att anställda exempelvis inte kan resa tillbaka enligt plan på grund av regler kring karantän. Vidare finns även risk att inte få komma in i landet om exempelvis intyg för vaccinering eller negativt PCR-test kan uppvisas.
  • Skulle situationen förändras kan beslut om avrådan på grund av pandemin fattas igen. Genomförs en resa trots att UD avråder från det är det mycket viktigt att känna till villkoren i eventuell reseförsäkring som kan påverkas. 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor

Läs mer
Read the article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss