Deltavarianten av covid-19 bromsar ”återgången till det normala” men företagsledare världen över är optimistiska och tror på en stark tillväxt. En av de största utmaningarna ligger nu i att attrahera och behålla personal för att kunna växa som planerat.

Det handlar om att skapa långsiktigt värde för alla intressenter, kunder, anställda, investerare och samhället. Nu mer än någonsin bryr sig människor om vad organisationen de jobbar för, eller med, står för och vilken vd som leder.

Tina Zetterlund
Head of Clients & Markets
KPMG Sverige

Framtidsoptimism, expansion, nya utmaningar och siktet inställt på ESG-målen, det sammanfattar årets upplaga av KPMG:s globala studie CEO Outlook – en framtidsinriktad undersökning bland företagsledare. För första gången sedan pandemin slog till ser företagsledare optimistiskt på den globala ekonomins tillväxtutsikter, hela 60 procent tror på en positiv tillväxt de kommande tre åren. Däremot ser man utmaningar på sin egen tillväxtagenda. Efter ett drygt år med arbete hemifrån toppar nu cybersäkerhet och hållbarhetsfrågor listan över största hoten mot tillväxt.

– Mångfald, jämlikhet och integration stiger på företagsledares prioriteringslista. Vi ser att pandemin har gjort att vd:ar världen över sätter ESG i fokus för sina återhämtnings- och tillväxtstrategier. Att fokusera på en djärv ESG-strategi kan hjälpa företag att växa i den nya verklighet vi står inför, säger Tina Zetterlund.

30 procent av de tillfrågade planerar att investera mer än 10 procent av sina intäkter i hållbarhetsåtgärder under de kommande tre åren och hela 87 procent, anser att företagens syfte är centralt för att bygga upp sitt varumärkesrykte.

– En läxa vi lärt oss av pandemin har varit att vi måste samarbeta för att lösa stora problem, och viktigast av allt är att ESG ligger centralt i de flesta affärsplaner. Resultaten från rapporten visar att företag är redo att samarbeta nära regeringar för att uppfylla sina ESG-åtaganden och är beredda att hållas ansvariga för att leverera, avslutar Tina Zetterlund.

Om KPMG CEO Outlook

Undersökningen bygger på svar från 1 325 företagsledare från den globala marknaden (Australien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA).

Alla respondenter i studien representerade ett företag med en årlig intäkt på minst 500 miljoner dollar och kom från större industrier, inklusive detaljhandel, finansiella tjänster, biovetenskap, energi, teknik och tillverkning. Undersökningen genomfördes mellan juni och augusti 2021.