Förslag om förlängning av omställningsstöden till och med september 2021

Förslag om förlängning av omställningsstöden

Regeringens omställningsstöd föreslås att förlängas till och med september 2021. Det gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Det ordinarie omställningsstödet

Det ordinarie omställningsstödet föreslås förlängas med månaderna juli, augusti och september. Det innebär att företag som haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019 fortsatt kan få ekonomiskt stöd från staten för att täcka vissa fasta kostnader. Ett företag kan få som mest 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och september 2021 (se vårt föregående TaxNews om det ordinarie omställningsstödet här).

Det förstärkta omställningsstödet

Även det förstärkta omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag föreslås att förlängas till och med september. Likt stödet för tidigare perioder ska företag ha haft ett omsättningstapp om 50 procent jämfört med motsvarande period 2019 för att vara berättigade till det förstärkta stödet. Utöver detta ska ett omsättningstapp om minst 25 procent i förhållande till total omsättning vara hänförligt till specifika restriktioner, exempelvis förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och inreseförbudet till Sverige. I övrigt gäller samma förutsättningar som för det ordinarie stödet.

Det förstärkta omställningsstödet beräknas i huvudsak på samma sätt som det ordinarie stödet, med skillnaden att det enbart är omsättningstapp som orsakats av restriktioner som får användas i beräkningen. Vidare gäller en förhöjd nivå om ersättning upp till 100 procent för det fall verksamheten inte har kunnat bedrivas alls (se vårt föregående TaxNews om det förstärkta omställningsstödet här). Tidigare erhållet ordinarie omställningsstöd för perioden avräknas mot det förstärkta stödet.

Innan regeringen formellt kan besluta om förlängningarna måste EU-kommissionen godkänna dem enligt EU:s statsstödsregler. 

KPMG:s kommentar

Med hänsyn till den fortsatt pågående pandemin välkomnas förlängningarna av omställningsstöden av många krisdrabbade företag. Det är av stor vikt att det fortsatt finns stöd att tillgå för företag som drabbats hårt till följd av pandemin. Det bör dock noteras att takbeloppet om 97 miljoner för hela perioden för ordinarie omställningsstödet dock inte har justerats, trots förlängningen om ytterligare tre månader.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av nämnda åtgärder. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor. 
 

Mattias Bergman
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Droh
+46 76 640 27 69
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.