Vårändringsbudgeten och vårpropositionen 2021 presenterade

Om vårändringsbudgeten och vårpropositionen 2021

Regeringen har idag presenterat vårändringsbudgeten 2021 samt 2021 års vårproposition. Det har varit ett annorlunda år, där regeringen redan har presenterat sex ändringsbudgetar och en mängd andra propositioner, och varken vårbudgeten eller vårpropositionen innehåller några direkta nyheter inom skatte-/företagsområdet. Detta TaxNews tar därför även upp några andra åtgärder som vidtagits under våren.

1000

Kontakt

Johanna Ahlstedt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vårändringsbudgeten

En vårändringsbudget innehåller vanligtvis de förslag till ändringar som regeringen vill göra under innevarande budgetår. Som alla vet är detta inget vanligt år och regeringen har redan presenterat sex ändringsbudgetar för innevarande år, bl a för att möjliggöra att åtgärderna ska kunna träda ikraft tidigare. Dagens vårändringsbudget innehåller av förklarliga skäl därför inte några nya konkreta förslag mer än att flera av de tillfälliga åtgärderna för minskade kostnader, stöd vid omsättningstapp, stärkt likviditet och bättre finansieringsmöjligheter som redan har introducerats ska förlängs ytterligare genom att man föreslår att ytterligare budget ska avsättas för dessa åtgärder.

Läs mer
Vårändringsbudget för 2021, prop 2020/21:99 (PDF 870 KB)

Vårpropositionen

Vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer som ska ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2022. Vårpropositionen innehåller i år inte heller några specifika helt nya förslag inom skatteområdet utan samma gäller som för vårbudgeten, dvs att konkreta förslag redan har aviserats under året, läs mer nedan under andra aktuella förslag.

Läs mer
2021 års ekonomiska vårproposition, prop 2020/21:100 (PDF 2 MB)  

Andra aktuella förslag

Årets vårbudget och vårproposition innehåller alltså inga nya förslag inom skatte-/företagsområdet då många förslag presenterats tidigare. Vi har i flera TaxNews under 2020/21 skrivit om flera av regeringens olika förslag. Ta del av dessa här kpmg.se/taxnews

Härtill överlämnade regeringen sin sjätte extra ändringsbudget, Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset, till riksdagen den 6 april. Den innehåller bl a  

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om förslagen som regeringen har presenterat den senaste tiden. Vi har specialister inom alla områden som kan hjälpa er med allt från skatte- och redovisningsfrågor till hyresrabatter och korttidsarbete.     
 

Mattias Bergman
Legal Services
+46 709 39 66 64
mattias.bergman@kpmg.se
Johanna Ahlstedt
Corporate Tax
+46 70 144 34 55
johanna.ahlstedt@kpmg.se
Agneta Hedlund
Corporate Tax SME
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se                           
Marie Hedin
Indirect Tax
+46 70 981 22 07
marie.hedin@kpmg.se                                
Petter Frödeberg
Global Mobility Services
+46 70 756 27 31
petter.frodeberg@kpmg.se
 

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.