Forskning visar att starka och synliga förebilder får representation och jämställdhet i näringslivet att ta fart. Genom att lyfta kvinnliga förebilder kan vi tillsammans ta jämställdheten i samhället ett snäpp längre och sporra fler att söka sig till branschen. Idag möter vi Cecilia Täkte, avdelningschef för Management Consulting på KPMG, för att reflektera kring jämställdhet, mångfald och inkludering. 

Cecilia inledde sin karriär 1999 och gav sig in i en bransch som redan då visade sig ha enorm potential.

– Det var mitt i dotcom-eran och IT var väldigt hett. Det gjorde att man fick väldigt stort ansvar fort, men det var också en tuff start då bubblan sprack. Jag och många med mig blev uppsagda strax efter att våra karriärer hade startat.

Cecilia kom på benen snabbt och klev in i flera chefsroller för lokala och globala teams på både konsultbolag och produktbolag genom åren. 

– I början av min karriär var det inte ovanligt att jag var den enda kvinnan i många sammanhang. Jag har alltid jobbat i teknik- och ingenjörstunga miljöer som generellt är ganska mansdominerade. Det har gjort att jag ibland har känt mig som en udda figur men däremot har jag aldrig känt mig nedprioriterad. Jag föredrar att tänka att jag har haft en fördel att vara kvinna, för det innebär att jag har varit annorlunda och till viss del haft ett annat perspektiv.

Cecilia lyfter att det ofta finns en uppfattning om att föräldraskap och karriär inte går ihop och att förutsättningarna är olika för män och kvinnor. 

– Skulle man ens ställa frågan om barn och karriär till en man? Bara det faktum att frågan ställs tyder på att vi ser olika på kvinnor och män och att de har olika förutsättningar. När jag fick barn, jobbade jag globalt på ett internationellt bolag och reste mycket. Jag trodde först att jag skulle kunna fortsätta precis som innan, men det tog mig ett tag att inse hur jag skulle agera för att kombinera karriär och familjeliv. Jag tror inte att det finns ett recept för hur man ska göra karriär och vara förälder. 

Många studier visar att mångfald ökar produktivitet och lönsamhet – och det är något som är starkt inpräntat i Cecilia Täktes ledarskap och KPMG:s värderingar. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns fortfarande en del kvar att göra.

– Ett team som består av personer med olika bakgrunder och referensramar innebär såklart att vi ser saker på olika sätt och på så sätt får in fler perspektiv på arbetet. Det blir helt enkelt en mer mångfacetterad diskussion som allt som oftast leder till ett bättre resultat. Utifrån ett genusperspektiv tycker jag i det stora hela att vi är duktiga på det, men när det gäller andra aspekter inom mångfald som utbildningsbakgrund, professionell bakgrund, representation, så finns det arbete kvar att göra för att säkra ett brett perspektiv.

KPMG har en jämn fördelning mellan män och kvinnor inom de juniora befattningskategorierna och allra högst upp i företagsledningen. Det vi ser är att fler kvinnor än män lämnar bolaget efter 4-5 år, ungefär i samband med att många börjar fundera på familjebildning, och väljer att lämna konsultyrket för att arbeta på linjen.

– Det är en anledning till att vi har en skev fördelning längre upp i pyramiden. Det är något vi håller på att förändra, men det tar tid! Vi har satt tydliga KPI:er för att förbättra fördelningen bland våra seniora kollegor och sjösatt olika interna initiativ för att behålla våra kvinnor och visa att det går utmärkt att göra karriär hos oss. Ju fler vi är desto fler förebilder finns det som kan krossa glastak och gamla fördomar, och visa att det går att göra karriär på KPMG och samtidigt leva ett balanserat liv.