Fastigheters taxeringsvärden 2021 – en fråga om lönsamhet

Fastigheters taxeringsvärden 2021

Under 2021 genomförs särskild fastighetstaxering men även förberedelserna inför fastighetstaxeringen av hyreshus år 2022 påbörjas.

1000
Rebaz Wahab

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Under innevarande år 2021 genomförs särskild fastighetstaxering (SFT) men även förberedelserna inför fastighetstaxeringen (FFT) av hyreshus år 2022 påbörjas. Fastigheters taxeringsvärden är väldigt centrala och påverkar alltifrån fastighetsskatt till skattemässiga avskrivningar. Fastighetstaxeringen påverkar med andra ord lönsamheten hos företagen. Det är mot denna bakgrund viktigt att taxeringsvärdena blir korrekta och att planering av projekt och transaktioner görs med beaktande av både existerande och kommande taxeringar. 

De fastigheter som bli föremål för SFT i år kommer åsättas ett nytt taxeringsvärde som gäller från och med den 1 januari 2021 medan FFT 2022 kommer att gälla från den 1 januari 2022. 

Deklarationerna för SFT ska lämnas senast den 8 mars och för FFT den 1 november 2021. Deklarationsarbetet kan kräva en hel del förberedelsearbete i form av kontroll av fakta, förtryckta uppgifter och vilka yrkanden som ska framställas. 

Erfarenhetsmässigt vet vi att det finns många felkällor och det är inte ovanligt med ett felaktigt och för högt skatteuttag. I samband med genomgång av taxeringarna bör man således analysera en mängd fakta och parametrar. Nedan framgår några omständigheter som vanligtvis leder till felaktiga taxeringsvärden: 

  • Annan typ av byggnation än kontorshus (lager, p-hus, hotell m m)
  • Åldersbestämning 
  • Vakanta areor 
  • Konstruktionsfel eller byggskador m m 
  • Eftersatt underhåll eller behov av renovering m m
  • Kulturhistoriskt skydd


Vill ni diskutera eller behöver ni hjälp med en utvärdering, omprövning eller med upprättande av era fastighetsdeklarationer är ni mer än välkomna att kontakta oss på KPMG och närmare bestämt Rebaz Wahab som fr o m den 1 mars utgör en del av KPMG Tax & Legals Real Estate grupp.  Rebaz har över 10 års relevant erfarenhet och är en av Sveriges ledande experter på området. 

 

Rebaz Wahab
+46 70 386 66 64
rebaz.wahab@kpmg.se

Carl Gudesjö
+46 73 327 23 73
carl.gudesjo@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.