EU-kommissionen godkänner förstärkning av omställningsstödet för perioden juni-juli 2020 till särskilt drabbade företag

EU godkänner förstärkning av omställningsstödet

EU-kommissionen har godkänt förstärkning av omställningsstödet till företag för perioden juni-juli 2020 med ett högre takbelopp om 150 miljoner. Det förstärkta stödet får enbart tillämpas på svenska företag som drabbats av särskilda förbud eller rekommendationer.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

KPMG har i tidigare TaxNews (se här och här) skrivit om omställningsstödet för perioden juni-juli 2020. Omställningsstödet för juni-juli begränsades ursprungligen till ett takbelopp om 8 miljoner och ersättning gavs med upp till 75 procent av de fasta kostnaderna. Regeringen arbetade därefter vidare för att med stöd i annat ramverk möjliggöra för företagen att erhålla större stödbelopp. Det förstärkta stödet riktar sig till de företag som under den aktuella perioden tappade omsättning till följd av förbudet om att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inreseförbudet till Sverige från länder utanför EES/Schweiz eller på grund av UD:s reserekommendationer.

I och med EU-kommissionens godkännande har regeringen nu fått klartecken att införa ett förstärkt omställningsstöd med ett takbelopp om 150 miljoner. I grunden beräknas det förstärkta omställningsstödet på samma sätt som ordinarie omställningsstöd som kunnat användas för samma period och som huvudregel ersätts 75 procent av de fasta kostnaderna. En skillnad är dock att det bara är omsättningstapp som orsakats av restriktioner som får användas i beräkningen av stödet. Vidare införs en förhöjd nivå om ersättning upp till 100 procent. För att berättigas ersättning upp till 100 procent krävs att verksamheten inte kunnat bedrivas alls på grund av förbudet om max 50 personer.

Liksom tidigare stöd ska företag för att vara berättigade till det förstärkta stödet ha haft ett omsättningstapp om 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utöver detta ska ett omsättningstapp om minst 25 procent i förhållande till total omsättning vara hänförligt till de specifika förbuden och rekommendationerna. Tidigare erhållet stöd för perioden avräknas mot det förstärkta stödet.

Regeringen väntas fatta beslut om det förstärkta stödet inom kort så att det kan träda i kraft i mitten av mars och direkt vara sökbart.

KPMG:s kommentar

Förstärkningen av stödet till 150 miljoner innebär en väsentlig ökning jämfört med tidigare takbelopp om 8 miljoner av det ordinarie omställningsstödet för samma period, som kunnat sökas under hösten. Även för detta förstärkta stöd kommer det att behövas revisorsintyg. Ett stöd som riktar sig specifikt till de verksamheter som blivit direkt påverkade av restriktionerna har efterfrågats av många branscher. Att EU-kommissionen nu har godkänt regeringens ansökan och att man kommer att kunna söka stödet inom kort välkomnas således av många bolag. Det återstår att se hur många bolag som kommer kunna söka detta förstärkta stöd.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om ändringarna i regelverket.
 

Mattias Bergman
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Droh
+46 76 640 27 69
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.