Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2021

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2021

Detta TaxNews går igenom Skatteverkets planerade särskilda insatser mot fel och fusk under 2021.

1000

Kontakt

Camilla Berkesten Hägglund

Skatterådgivare i Malmö

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Skatteverket har den 23 februari 2021 via en digital presskonferens informerat om myndighetens insatser mot fel, fusk och brottslighet under 2021. Årets kontroller avser insatser inom:

  • Pandemistöd
  • Uthyrning av privatbostäder
  • E-handel
  • Utvidgat rutavdrag
  • Skattereduktion för grön teknik
     

Skatteverket meddelade vid presskonferensen att myndigheten har upptäckt att det förekommer fel och fusk, både medvetet och omedvetet, avseende pandemistöden. Två av tio företag som ansökte om omställningsstöd kontrollerades närmre av Skatteverket.

Enligt Skatteverket är det vanligast felet företag gör avseende omställningsstödet att de genomför utdelningar som är oförenliga med rätten till stödet. Det är också vanligt att företagen överdriver de fasta kostnaderna eller omsättningen från samma period förra året, vilket kan ge ett för högt stöd.

Skatteverket informerade även om att kontroller avseende pandemistöden kommer att göras ur ett beskattningsperspektiv. Både omställningsstödet och permitteringsstödet påverkar bolagens beskattning varför det är viktigt att bolag som fått stöd under året redovisar rätt i deklarationen.

Skatteverkets kontroller kommer att öka avseende inkomster vid uthyrning av privatbostäder. Sådan uthyrning har ökat under pandemin.

Mot bakgrund av den stora ökningen av e-handel under pandemin ska Skatteverket genomföra ökade kontroller inom området. Kontrollerna avser framför allt små- och medelstora företag med webbshoppar, särskilt dem som säljer till kunder utomlands. Skatteverket underströk att kontrollen är bred på så sätt att någon begränsning inte görs avseende typ av verksamhet.

Avslutningsvis informerades att Skatteverket utför kontroller av de nya rut-tjänster som trädde i kraft vid årsskiftet. Det handlar om viss tvätt, montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Därutöver har Skatteverket fått uppgiften att hantera avdrag för installation av grön teknik. Även där kommer kontroller att genomföras.

Välkommen att kontakta KPMG om du vill veta mer om årets insatser mot fel, fusk och brottslighet, hur du ska deklarera för pandemistöden eller hur du kan göra en rättelse.


Camilla Berkesten Hägglund
Inkomstskatt
+46 72 186 89 54
camilla.berkesten.hagglund@kpmg.se

Mattias Bergman
Legal Services
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.