Digitalisering och automatisering har varit på agendan länge och det går fortare nu än någonsin för den tekniska utvecklingen. Många yrken kommer att förändras i ett rasande tempo och vi behöver ställa om och anpassa oss, vilket gör att ”reskill” eller ”upskill” bör vara en prioritering. Vi behöver ständigt utvecklas och hitta bättre sätt att lösa vårt dagliga arbete på. Att lärande behöver vara i fokus är något som de flesta organisationer har förstått, men hur det hanteras ser väldigt olika ut.

Om denna typ av utveckling inte är en naturlig del i din strategi och din organisation kommer du med störst sannolikhet att bli omåkt av dina konkurrenter. 

Vad ska du göra för att stå emot och förbli konkurrenskraftig?

Du behöver:

  • se ”upskill” som en självklar och ytterst nödvändig del av varje medarbetares arbetsbeskrivning
  • ha en långsiktig plan för fortsatt utveckling
  • sudda ut gränser mellan utbildning och arbete och väva ihop dessa som obligatoriskt i rollen som medarbetare
  • säkerställa att lärande välkomnas och att medarbetarna uppmanas att ta sig tiden

Våra fem bästa tips

Du kanske upplever att det är ett stort och omfattade projekt, men det behöver det inte vara. Det absolut viktigaste är att faktiskt börja. Därför har vi på Onsite Solutions HR sammanställt en enkel 5 stegsraket med våra bästa tips och erfarenheter om hur ditt bolag kan börja arbeta med att främja lärande genom ”upskill”.

  1. Få med alla på tåget – Börja med att inkludera och involvera medarbetarna i dialogen
  2. Kompetensinventera – Se över vad ni har för kunskap i bolaget idag samt vilken kompetens ni saknar för att nå era affärsmål
  3. Definiera era lärandemål – börja forma er kompetensstrategi och sätt konkreta mål
  4. Val av läroplattformar och pedagogik – hur ni omsätter kompetensstrategin i praktiken kommer att vara helt avgörande för hur medarbetarna tar in ny kunskap, så välj pedagogik med omsorg
  5. Följ upp och mät era insatser – se till att tillvarata den nya kunskapen på sikt och fortsätt att förädla lärandekulturen