När KPMG 2019 intervjuade globala IT-ledare förutsåg 8 av 10 att intelligent automation (IA) skulle etableras och skalas upp i deras organisationer inom två år. Vår CIO-undersökning 2020 visar att trots pandemin och många parkerade investeringar fortsätter intelligent automation att öka. Framförallt, ser vi att digitalt mogna företag som har implementerat IA sedan tidigare har haft bättre förutsättningar att härda ut i kristider och dra nytta av tekniken för att stärka affärsstrategin.

Enligt KPMG:s globala CIO-undersökning har över häften av tillfrågade IT-ledare nu implementerat intelligent automation i sina organisationer och 71 procent tror på en fortsatt ökning de kommande åren. Även om automatisering, och särskilt processrobotisering (RPA), är starkt förknippat med kostnadsbesparingar och teknik som konkurrerar ut dagens jobb, ser vi främst andra drivkrafter hos bolag.

I KPMG:s undersökning State of Intelligent Automation 2019 visades det att de vanligaste skälen att automatisera processer var att 1) höja nivån på leveranser och produktion, 2) effektivisera handläggning eller 3) frigöra värdefulla individer från rutinarbete. Endast 1 procent av de granskade automatiseringsinitiativen fokuserade på att minska behovet av anställda, vilket ger en något annorlunda bild än den ofta negativa debatten runt de samhälleliga effekterna av automatisering.

Automation som byggsten för affärsstrategin

Utöver att vässa existerande processer kan automation vara en avgörande byggsten för affärsstrategin och dess resiliens i svåra tider. Ett exempel är hur företag har kunnat hantera och ställa om i samband med coronapandemin. När många företag kämpade med ansträngda leveranskedjor klarade exempelvis organisationer med hög automations-mognad sig bättre. Dessa företag hade sedan tidigare och i större utsträckning effektiviserat sina interaktioner med leverantörer genom automation, vilket gav dem goda förutsättningar att bygga större och mer diversifierade nätverk som visade sig vara mer motståndskraftiga när krisen kom.

Framgångsfaktorn för dessa bolag var alltså inte enbart diverse automatiserade processer längs leverantörskedjan. Det var även strategin bakom arbetet som automationen skapade tid för – i detta fall, utvecklingen av ett brett och starkt nätverk. Detta pekar på att det huvudsakliga värdet av automatisering inte är själva arbetet som systemet utför, utan de resurser som frigörs.

Vi är helt övertygade om att förmågan att frigöra organisationens kompetens och kapacitet att fokusera på strategiska snarare än rutinmässiga uppgifter kommer att vara en kraftfull motor för automatisering de kommande åren. Det är nu upp till IT-och företagsledare att skapa holistiska strategier som tar hänsyn till både teknikimplementation och den följande affärstransformatonen. Men viktigast av allt är att redan på förhand lyckas svara på; vad är det vi vill göra istället? 

Everything changed. Or did it?

Now in its 22nd year, the Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020 is the largest IT leadership survey in the world, with over 4,200 responses from CIOs and technology executives across 83 countries.This year’s report references both pre-COVID-19 findings as well as during COVID-19 responses. Together they give us a unique insight into the before, during, and continuing aftermath of the pandemic.There is no doubting the pandemic’s dramatic effect on almost every aspect of business and life. The pandemic exposed a growing digital divide, shifted some priorities, and amplified many of the challenges that the IT organization faced prior to COVID-19. However, fundamentals also remain, such as the top two priorities for boards: 1) improving operational efficiency; and 2) improving customer engagement – both long-standing priorities of the technology leader.Some entered the pandemic better positioned to pivot and scale into new opportunities. In our special report IT in the New Reality (PDF 109.8 KB), we share four models of economic recovery patterns. While recovery will be unique to each sector, country, and company – common to all is the urgency to act decisively. Key findings from the survey include:•Additional IT budget – Global IT leaders reported a median additional spend of 5 percent of IT budget to deal with the COVID-19 crisis.•Increased cyber-security threats – more than four in ten (41 percent) of organizations have experienced increased incidents mainly from spear phishing and malware attacks.•Skill shortages, even in a pandemic – for the first time in this survey’s history, cyber-security expertise has become the most in-demand skill set, especially in the cloud and data security space.•A massive surge in remote working – 43 percent of our respondents have moved their workforce to remote working, and one quarter of technology leaders expect over half their staff to remain working predominantly from home.•Technology investments – al

Opens in a new window