Regeringen beslutar om ersättning för kostnader för kompetensinsatser under korttidsarbete

Ersättning för kompetensinsatser under korttidsarbete

Från och med 1 januari 2021 har arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser för anställda under permittering rätt till ersättning för 60 % av kostnaderna för sådana insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Den 17 december beslutade regeringen om en ny förordning som innehåller möjligheter för arbetsgivare som får stöd vid kortidspermittering att även få stöd för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete. Ändamålet med den nya förordningen är att stötta insatser som avser att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.

Stödet för kompetensinsatser är begränsat till ett högsta belopp per arbetstagare och kommer vara ersättningsgill till 60 % av kostnaden för kompetensinsatser som utförs delvis eller under hela permitteringen. Tillväxtverket har kommenterat att det ännu inte går att söka stödet och den exakta utformningen kommer att tydliggöras under de kommande månaderna. Regeringen tydliggör i sitt pressmeddelandet att kompetensinsatserna måste särskilt regleras i ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller i ett kollektivavtal.

Tillväxtverket förväntas under februari 2021 tydliggöra vad man kommer att kunna söka ersättning för, hur man ska gå tillväga och vilka underlag som behövs för att få stöd. Tillväxtverket framför att ansökningarna om ersättning för kompetensinsatser tidigast kommer att öppna i april 2021 med möjlighet att söka ersättning retroaktivt från 1 januari 2021.

Förändringen som förordningen innebär är viktigt för att stärka och underlätta möjligheter till kompetensutveckling och livslångt lärande, vilket i sin tur är betydelsefullt för att individer och företag ska växa sig starkare i samhällen som förändras drastisk genom ökad digitalisering och globalisering, och där klimatfrågor spelar större och större roll. Detta är ett ändamål som både Tillväxtverket och regeringen framhåller i sina utlåtanden.

Ovan nämnda ändringar träder ikraft den 1 januari 2021.

KPMG:s kommentar

Lagändringen och den nya förordningen innebär en positiv förändring för företag som har det ekonomiskt svårt eftersom det innebär ett förstärkt och hållbart stöd. Detta ger företag en möjlighet att bredda och utveckla arbetstagarnas kompetens även i en tid när man har det svårt ekonomiskt.

KPMG övervakar löpande lagstiftningsprocessen samt uppdateringarna om ersättning av komptensinsatser i samband med erhållandet av stöd vid korttidsarbete.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket för korttidsarbete.
 

Mattias Bergman
Legal Services
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.