Omställningsstödet förlängs för januari-februari 2021 – covid-19

Omställningsstödet förlängs för januari-februari 2021

Till följd av de nya restriktionerna som meddelades av regeringen den 19 december 2020, förlängs även omställningsstödet januari-februari 2021 i syfte att lindra konsekvenserna för företag.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Förlängning av omställningsstödet januari-februari 2021

Under regeringens presskonferens den 19 december meddelades ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen. För att lindra konsekvenserna av restriktionerna för företag som drabbas förlängs omställningsstödet för januari-februari 2021. Omställningsstödet har hittills omfattat perioden mars-december 2020 (se vårt senaste TaxNews om tidigare perioder här). 

Regleringen avseende förlängningsperioden januari-februari 2021 får huvudsakligen samma utformning som perioden november-december 2020. För att beviljas omställningsstöd för den nya perioden krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Faktumet att omsättningstappet ska räknas jämfört med år 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen meddelat för denna typ av statliga stöd.

Som tidigare ges stödet som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Likt perioden november-december 2020, beviljas stödet med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Ett undantag görs även fortsättningsvis för små företag som får upp till 75 procent av sina fasta kostnader ersatta (läs med om definitionen av små företag i vårt föregående TaxNews). Stödbeloppet sätts till ett takbelopp om 30 miljoner kronor per företag för perioden augusti 2020-februari 2021. 

Regeringen meddelar att målet är att ändringarna i regelverket ska kunna träda ikraft den 1 mars 2021. Som tidigare, måste förlängningen godkännas av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas. 

Förlängning av omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag för januari-februari 2021

Det har tidigare aviserats att omsättningsstödet ska gälla från och med mars-december 2020. Med anledning av de nya restriktionerna förlängs även av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare för perioden januari-februari 2021. Vidare kommer även det aviserade stödet som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare att förlängas avseende samma period (vänligen läs mer om stödet i vårt TaxNews).

Förlängningen riktar sig till enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp om minst 30 procent under perioden januari-februari 2021 i jämförelse med omsättningen i januari-februari 2019. Att jämförelsemånaderna ligger två år bak i tiden beror på EU-kommissionens stödriktlinjer.

Överstiger omsättningstappet 30 procent kan den enskilda näringsidkaren få stöd med 75 procent av tappet eller upp till ett takbelopp om 48 000 SEK per företag för den nya stödperioden. Vidare krävs att den enskilda näringsidkarens omsättning för 2019 överstigit 180 000 SEK.

KPMG:s kommentar

Det är positivt att man inser det allvarliga läget för många företag till följd av de nya restriktionerna och följaktligen förlänger omställningsstödet ytterligare. Det bör särskilt noteras att takbeloppet alltjämt är satt till 30 miljoner kronor per företag för hela perioden augusti 2020-februari 2021, vilket får förstås bero på EU-kommissionens stödriktlinjer. Detta kan påverka vilka bolag som faktiskt kan utnyttja det förlängda stödet. 

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av den föreslagna förlängningen av åtgärderna. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket. 

Mattias Bergman
Legal Services
+46 8 723 95 52
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Droh
Legal Services
+46 76 640 27 69
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.