Snus får en lägre tullsats och företag kan ansöka om återbetalning på tidigare för högt betald tull

Lägre tullsats på snus

En ny språkversion och översättning av snus har antagits. Den nya ändringen av klassificeringen innebär en lägre tullsats för snus.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

En ny språkversion och översättning har antagits för KN-nummer 2403 99 10, vilken innebär att snus (ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet) nu ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 90. Detta innebär att tobaken i den svenska språkversionen avser tuggtobak och luktsnus. I den engelska språkversionen har ordalydelsen ändrats till "chewing tobacco and snuff (nasal tobacco)". Den nya ändringen av klassificeringen innebär en lägre tullsats för snus som kan anbringas mot tandköttet.

Det innebär också att för hög tull i många fall har betalats av företag för sina importer av snus. Eftersom ändringen inte gäller en ändring i KN-numret, utan endast i översättningen, kan innebörden av den nya språkversionen av KN-nummer 2403 99 10 tillämpas även före den 1 januari 2021. Företagen kan därför ansöka om återbetalning, eftergift eller överklaga tidigare tullräkningar.

Ansökan om återbetalning eller eftergift ska ha kommit in till Tullverket inom tre år från dagen för underrättelse om tullskulden. Ett överklagande ska ha kommit in till Tullverket inom tre år från den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde. Om tidsgränsen skulle ha passerat kan företagen ansöka om återställande av försutten tid för att överklaga Tullverkets beslut.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs
+46 72 368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Emmilie Welander
Indirect Tax
+46 72 394 65 80
emmilie.welander@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.