Tull- och momsutmaningar att vänta trots ett brexitavtal

Brexitavtalet: Tull- och momsutmaningar att vänta

För svenska företag med varuhandel med Storbritannien blev årets julklapp att handelsavtalet mellan EU och Storbritannien äntligen blev klart. Med ett konkret avtal blir det negativa konsekvenserna av brexit mindre kännbara, men det löser inte alla problem. Uppmaningen från myndigheterna är därför att företagen omgående ska ta reda på vad som gäller för just deras verksamhet och säkerställa nödvändiga åtgärder. I detta TaxNews listar vi tio viktiga tull- och momseffekter av avtalet och vilka nödvändiga åtgärder företag måste vidta/ha på plats snarast.

1000

Contact

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Avtalet innebär att tariffer och tullar, så höga som 10–20 procent, inte kommer att aktiveras. För biltillverkarna, som var den aktör som skulle drabbas hårt av tarifferna, var avtalet extra välkommet. Avtalet väntas godkännas med bred marginal i det brittiska parlamentet den 30 december då oppositionspartiet Labour meddelat att man kommer att ställa sig bakom uppgörelsen. EU-kommissionen har föreslagit att avtalet ska godkännas i provisorisk form fram till den 28 februari så att även EU-parlamentet och Europeiska rådet kan ge sitt klartecken.


Nedan har vi listat de tio viktigaste tull- och momseffekterna som vi har identifierat i det 1246 sidor långa avtalet:

 • Inga tariffer och kvoter, men import och export tullformaliteter kommer införas för alla försändelser mellan EU-länderna och Storbritannien from den 1 januari 2021.
 • Fullständig bilateral kumulation, vilket gör att insatsvaror med EU-ursprung och bearbetning i EU kan räknas som brittiska produkter som exporteras till EU och vice versa. Notera att ursprungsreglerna kan komma att innebära att vissa varor med insatsvaror från länder utanför EU eller Storbritannien kommer att bli belagda med tull vid import till EU.
 • Varors ursprung kan verifieras av både exportören och av importören (importer’s knowledge). 
 • Det går att yrka på förmånsbehandling upp till tre år efter att importen ägt rum. 
 • EU kommer att kräva intyg, och i vissa fall, fysiska kontroller av livsmedelsvaror.
 • Frånvaron av ett avtal om ömsesidigt erkännande innebär att brittiska tillsynsorgan inte kommer att kunna certifiera produkter som säljs i EU, ett potentiellt stort handelshinder.
 • Nordirland kommer att fortsätta att omfattas av EU:s inre marknad och tullunionens regler, vilket innebär att EU-domstolen fortsatt kommer att förbli den högsta rättsliga myndigheten för vissa tvister i en del av Storbritannien.
 • Storbritannien och EU kommer att samarbeta och utbyta information i syfte att bekämpa moms- och tullbedrägerier. 
 • Avtalet kommer göra det möjligt för endera parten att återkräva obetalda tullar, punktskatter eller moms för dess räkning.
 • Ett ömsesidigt erkännande av parternas AEO-status innebär att företag med AEO-status utsätts för färre godskontroller när de flyttar sina varor mellan EU och Storbritannien. AEO står för "Authorised Economic Operator" och syftar till att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering.


Med ett avtal blir de negativa konsekvenserna av brexit mindre kännbara, men det löser inte alla problem. Att tull- och momsutmaningar kommer att aktualiseras även med ett avtal på plats föranledde att Regeringen och Tullverket anordnade en pressträff den 18 december med en uppmaning till företagen att förbereda sig på tullproblematiken.

Från årsskiftet blir det tullhantering i handeln med Storbritannien. Det innebär en stor förändring för företag som importerar eller exporterar till Storbritannien. Vi vill uppmana alla företag som inte redan förberett sig att sätta igång omedelbart”, säger Tullverkets generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Då tullmyndigheterna på båda sidor har tillgång till digitala kontrollverktyg som lättare hittar felaktigheter och brister i företagens tullhantering gäller det att säkerställa att informationen i tulldeklarationerna är rätt. Tullformaliterna kommer således medföra stora utmaningar för företag med bristande egenkontroll. För industrier beroende av smidiga leveranser "just-in-time”, t ex tillverkande bolag, kvarstår därför stora utmaningar om inte all dokumentation är på plats vid gränspassagen.

Tull- och momsregler är komplexa och det uppstår ofta problem om det saknas kompetens och kvalitetssäkrade tullrutiner. Varor ska klassificeras, tullvärden beräknas, ursprungsregler ska följas och rätt mervärdesskatten ska redovisas. Därutöver ska avtal och fullmakter vara på plats med exempelvis momsombud, speditörer och tullombud.


Uppmaningen från myndigheterna är därför oavsett avtal att företagen omgående ska ta reda på vad som gäller för just deras verksamhet. Alla företag som handlar med Storbritannien måste säkerställa:

 • Innehav av ett EORI-nummer hos Tullverket.
 • Relevanta tillstånd hos berörda myndigheter.
 • Tillgång till tull- och momskompetens anpassade efter företagets verksamhet.
 • Rutiner och processer för att utnyttja ursprungsreglerna stipulerade i handelsavtalet i syfte att säkra att villkoren efterlevs.
 • God egenkontroll. Datadrivna revisioner ställer högre krav på företag att arbeta aktivt med kvalitetssäkring av data, dvs den information som ligger till grund för deklarationerna.
 • Kompetens att förhandla och kontraktera speditörer och tullombud eftersom ansvaret för tullhanteringen slutligt ligger hos företagen.
 • Resurser och kompetens att driva och bevaka förändringar på tullagstiftningsområdet och om möjligt ansöka om AEO-status.


KPMG kan hjälpa er med ovan

KPMG övervakar förhandlingarna och utformningen av handelsavtalet och kommer att informera löpande om uppdateringar. Ni är självklart välkomna att kontakta KPMG:s tull- och momsspecialister om ni har några frågor eller behöver hjälp.
 

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs
+46 72 368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Emmilie Welander
Trade & Customs Expert
+46 72 394 65 80
emmilie.welander@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.