Förtydligande avseende omställningsstödet för perioden maj-juli 2020 – covid-19

Förtydligande avseende omställningsstödet maj-juli 2020

I förordningen om omställningsstöd för maj-juli 2020 har regeringen senarelagt tidpunkten för värdeöverföringsförbudet avseende det stödmottagande företaget eller dess moderföretag till att avse april 2020 – juni 2021.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om att omställningsstödet utökas att gälla perioden maj-juli 2020. En viktig notering i sammanhanget är att man i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 senarelagt tidpunkten för värdeöverföringsförbudet avseende det stödmottagande företaget eller dess moderföretag till att avse april 2020 – juni 2021.

I den tidigare förordningen, gällande omställningsstöd för månaderna mars-april, avsåg värdeöverföringsförbudet för det stödmottagande företaget eller dess moderföretag perioden mars 2020 – juni 2021. I den senaste förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020, som trädde ikraft 15 oktober 2020, har man justerat perioden för när ett bolag inte får ha verkställt ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, till att avse april 2020 - juni 2021. Tidpunkten för förbudet mot nämnda värdeöverföringar har således senarelagts med en månad. Justeringen av perioden följer av kritik från flera remissvar som angivit att det inte kan anses vara skäligt ett så tidigt datum som den 1 mars 2020 utgör tidsgränsen för beslut om eller verkställande av sådana värdeöverföringar i förhållande till möjligheten att beviljas omställningsstöd och då framförallt i förlängningen av stödet.

Följaktligen är bolag inte diskvalificerade att söka omställningsstödet som avser maj-juli 2020 på grund av en vinstutdelning eller motsvarande som gjordes i mars 2020, förutsatt att övriga förutsättningar för stödet är uppfyllda. Mer om dessa förutsättningar kan ni läsa om i vårt tidigare TaxNews.

Notera särskilt att omställningsstödet för perioden maj-juli går att söka fram till den 30 november 2020. Ansökan görs genom Skatteverkets hemsida.
 

KPMG:s kommentar

Senareläggningen av förbudsperioden till att avse april 2020 – juni 2021 välkomnas av många bolag som redan hade hunnit besluta om och/eller verkställa beslut om värdeöverföringar under mars 2020. Kunskapen om covid-19-krisen och dess effekter på samhället var relativt ringa under mars månad i jämförelse med april månad, vilket lett till att många bolag under den månaden agerat utifrån de ekonomiska förutsättningarna som var kända vid den tidpunkten.

En annan viktig notering i samband med regeringens senaste förslag om att utöka omställningsstödet med ytterligare tre månader, augusti-oktober, är att det inte kan uteslutas att diskussion kring tidpunkten för förbud mot värdeöverföringar i ovan bemärkelse kommer att tas upp i samband med beredningen av den nya förordningen. Mer information om det senare förslaget kan hittas i vårt TaxNews om regeringens ytterligare krisåtgärder för företag.
KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av omställningsstödet. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om ändringarna i regelverket samt önskar hjälp med att beräkna och/eller ansöka om stöd.


Mattias Bergman
Legal Services
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Droh
Legal Services
+46 76 640 27 69
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.