Brexit – Tiden är inne

Brexit – Tiden är inne

I detta TaxNews går vi igenom vad vi vet om de möjliga utfallen av Brexit – och hur de kan påverka personal inom Global Mobility och deras anställda i Sverige och i Storbritannien.

1000

Contact

Victoria Robinson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

EU och Storbritannien har ännu inte förhandlat fram en överenskommelse om vad som kommer att ske efter övergångsperiodens slutdatum den 31 december 2020. Med enbart sju veckor kvar till detta datum är det hög tid för företag som inte redan gjort det, att förbereda sig för alla tänkbara utgångar efter övergångsperiodens slut.

I detta TaxNews går vi igenom vad vi vet om de möjliga utfallen av Brexit – och hur de kan påverka personal inom Global Mobility och deras anställda i Sverige och i Storbritannien.

Migration – vad vi vet

Sverige
Den 11 november 2020 fattade riksdagen beslut om vilka regler som gäller för brittiska medborgare som har kommit till Sverige innan övergångsperiodens slutdatum för Brexit, den 31 december 2020. Det innebär att brittiska medborgare som vistas i Sverige före den 31 december för att bo, arbeta och studera kommer behålla rätten att stanna kvar i Sverige även efter årsskiftet.

För dessa brittiska medborgare kommer det införas en ny uppehållsstatus. Från och med den 1 december 2020 kommer det vara möjligt att skicka in en ansökan till Migrationsverket för att erhålla denna uppehållsstatus.

För att effektivisera processen så mycket som möjligt kommer Migrationsverket introducera en speciell webbansökan exklusivt för brittiska medborgare som tillåter hela familjen att ansöka på en och samma blankett. Ansökan måste göras mellan den 1 december 2020 till och med den 30 september 2021. Under perioden kan dessa brittiska medborgare stanna kvar i Sverige utan något speciellt tillstånd. Beviset för uppehållsstatus behöver förnyas var femte år, men uppehållsstatusen gäller på obestämd framtid.

Hur brittiska medborgare som kommer till Sverige efter årsskiftet kommer behandlas är oklart, men det är sannolikt att de kommer behandlas på samma sätt som övriga tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige.

Storbritannien
Svenska medborgare som kommit till Storbritannien innan den 31 december 2020 behöver skicka in en ansökan till EU Settlement Scheme innan den 30 juni 2021, för att bevara sin rätt att stanna i Storbritannien efter Brexit.

Storbritannien har släppt ett Statement of Changes om deras migration. Många av förändringarna kommer att träda i kraft den 1 december 2020 kl. 09:00 för att förbereda slutet av den fria rörligheten mellan Storbritannien och EU. Från och med den 1 januari 2021, kommer alla utländska medborgare (även EU-medborgare) omfattas av de nya migrationsreglerna. Företag bör sätta sig in i de nya reglerna kring förflyttning till och besök av medarbetare i Storbritannien.

Socialförsäkring – vad vi vet

Om det inte tillkommer några ytterligare överenskommelser innan Storbritanniens utträde ur EU den 31 december, har EU-kommissionen bekräftat att socialförsäkringsförmåner som erhållits av EU-medborgare eller brittiska medborgare före den 31 december 2020 kommer att skyddas.

I avsaknad av ett nytt avtal kommer inte EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen, inklusive regler vid utsändning, omfatta nya gränsöverskridande situationer. Nya regler mellan Sverige och Storbritannien kommer behöva förhandlas fram på en nationell nivå. Det nuvarande bilaterala avtalet mellan länderna om social trygghet är ganska föråldrat och otillräckligt, speciellt avseende anställda som arbetar i flera länder. Om det bilaterala avtalet inte omförhandlas finns det en risk att arbetsgivaravgifter/socialavgifter måste betalas i både Sverige och Storbritannien.

Storbritannien har bekräftat att A1-intyg utfärdade innan slutet av övergångsperioden med ett utgångsdatum efter den 1 januari 2021, kommer vara giltiga fram till slutdatumet på intyget.

Sverige har ännu inte bekräftat hur de kommer hantera A1-intyg efter Brexit, men den senaste informationen indikerar att det är möjligt att A1-intyg kommer att upphöra att gälla vid ett avtalslöst Brexit-utträde. Detta är i linje med den nuvarande EU-vägledningen om potentiella förändringar/konsekvenser vid ett utträde utan avtal.

Sjukförsäkring

EU-kort och S1-intyg kan komma att upphöra att vara giltiga vid landsöverskridande sjukvård mellan Storbritannien/EU. Arbetsgivare bör därför noggrant utvärdera deras sjukvårdsförsäkringar för anställda i utlandet.

Brexit Mobility Clinic

På KPMG förstår vi att Brexit under rådande omständigheter kan ha sjunkit ner på prioritetslistan för många Mobility-intressenter. Vi har en stor variation av tjänster för att hjälpa er med nödvändig planering inför Brexit. Bland annat kan vi hjälpa er med en Brexit-strategi för era anställda, lösningar för administrativa processer och skräddarsydd rådgivning för er verksamhet. Vänligen kontakta oss för mer information. 

Läs mer
The article in English

Victoria Robinson
Global Mobility Services
+46 72 186 90 02
victoria.robinson@kpmg.se

Heléne Markström
Global Mobility Services
+46 73 327 22 08
helene.markstrom@kpmg.se

Nina Holgersson
Global Mobility Services
+46 70 698 96 09
nina.holgersson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.