• 1000

VLOOKUP är många vana Excel-användares go-to-metod för att söka information i ett kalkylblad. När du däremot lärt dig Index Match och börjat använda formeln mer konsekvent, kommer du förstå att formeln är mer flexibel än VLOOKUP. Du kommer minska antalet kalkylfel, bli mer effektiv när du navigerar i Excel och förbättra din förmåga att skapa mer komplexa Excel-modeller. Nedan redogörs en rad anledningar till att många föredrar INDEX MATCH framför VLOOKUP.

1. Dynamiska kolumnreferenser resulterar vanligtvis i färre fel

En stor skillnad mellan INDEX MATCH och VLOOKUP är att VLOOKUP kräver en statisk kolumnreferens medan INDEX MATCH använder en dynamisk. I VLOOKUP brukar de flesta mata in ett specifikt, statiskt nummer (en siffra) för att ange vilken kolumn de vill hämta data ifrån. Vid INDEX MATCH får du manuellt välja vilken kolumn du vill hämta data ifrån. Anledningen till att detta leder till färre fel är att när du följer syntaxen INDEX MATCH klickar du direkt på kolumnen som innehåller värdet du vill returnera medan i VLOOKUP anger du en kolumnreferens för att ange vilken kolumn du vill hämta data från.

2.  Kolumnimmunitet

Den största fördelen med att använda INDEX MATCH över VLOOKUP är det faktum att du med INDEX MATCH kan infoga kolumner i en uppsättning utan att förvränga sökresultatet. Detta innebär att när du exempelvis arbetar med ett stort dataset finns det chans att du behöver gå tillbaka för att redigera kolumner och eventuellt infoga en ny kolumn. Med VLOOKUP kommer alla infogade eller raderade kolumner som förskjuter dina returvärden ändra resultaten av dina formler.

3. Lättare att dra och kopiera

När du arbetar med stora datamängder är det sällsynt att bara skriva en enda uppslagsformel, du kommer troligen behöva kopiera din formel till flera celler. När du försöker dra och kopiera standard VLOOKUP-formeln (med låst referens på uppslagsvärdet och tabellraden) fungerar det inte eftersom det bara drar samma värde för varje post. Denna brist orsakas återigen av att VLOOKUP kräver en specifik kolumnreferensinmatning för dina returvärden.

Eftersom du kan ställa in returkolumn i INDEX MATCH så att den ”flyter” kommer returkolumnen röra sig när du kopierar över din formel, vilket ger dig de olika fälten som du angett i ditt index. Vid kopiering av formel är det extra viktigt med förståelsen om absoluta och relativa referenser.

4. Ingen gruppbegränsning

Ytterligare begränsningar för VLOOKUP är kravet att du anger en tabellgrupp (array). Det kan skapa problem när du lägger till ett nytt fält till ditt dataset utöver din ursprungliga tabellgrupp. Med INDEX MATCH behöver du inte ange en tabelluppsättning utan endast kolumner och möter därför inte detta problem.

5. Höger till vänster uppslag

En av de viktigaste fördelarna med INDEX MATCH är att kunna skapa söknycklar till höger om tabellgruppen. Nya söknycklar skapas vanligtvis genom att göra beräkningar på fält i ditt ursprungliga dataset. Dessa nycklar representerar din sökningskolumn i syntaxen INDEX MATCH. När du använder INDEX MATCH kan du lägga till dessa nya uppslagsknappar på höger sida av din tabell och utföra en höger-till-vänstersökning för att få de värden du vill returnera. Syntaxen INDEX MATCH bryr sig inte om din sökningskolumn är på vänster eller höger sida om din returkolumn.

Med VLOOKUP, eftersom du bara kan utföra en vänster-till-höger-uppslagning, måste varje ny uppslagningsnyckel som du lägger till vara på vänster sida av din ursprungliga tabellgrupp. Varje gång du lägger till en ny nyckel måste du därför flytta hela ditt dataset till höger med en kolumn. Det är inte bara irriterande, utan det kan också påverka befintliga formler och beräkningar som du skapat i ditt kalkylblad.

6. Fungerar som en HLOOKUP

Detta är förmodligen inte det största erbjudandet för de flesta användare, men det är fortfarande värt att nämna. En VLOOKUP begränsar dig till att endast utföra vertikala uppslag på en tabellgrupp. Jag kan till exempel inte leta upp värden över toppen av mitt dataset och utföra en horisontell uppslagning. För att uppnå detta mål kan du däremot använda INDEX MATCH.

7. Lägre bearbetning för Excel

INDEX MATCH bearbetning marginaliseras eftersom Excel endast måste behandla uppslags- och returkolumnerna istället för hela tabelluppsättningen och kommer därför gå fortare än VLOOKUP.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om lifehacks inom Excel, nyfiken på användarvänliga Excel-utbildningar eller behöver förstärkning på din ekonomiavdelning ? Vänligen maila Johan Enell på KPMG Onsite Solutions, johan.enell@kpmg.se.