Praktisk vägledning för redovisning av hyreslättnader i enlighet med IFRS 16

Praktisk vägledning för redovisning av hyreslättnader

Det finns många frågor kring redovisning av hyreslättnader i enlighet med IFRS 16. KPMG har därför gett ut en publikation om hyreslättnader.

1000

Det finns många frågor kring redovisning av hyreslättnader i enlighet med IFRS 16. KPMG har därför gett ut en publikation om hyreslättnader. Den innehåller praktiska vägledningar och exempel som illustrerar olika aspekter för redovisning i enlighet med IFRS 16, till exempel:

  • Förutsättningar för tillämpning av den lättnadsregel som IASB nyligen införde i IFRS 16 för leasetagare
  • Tillämpning av lättnadsregeln – leasetagare
  • Modifieringsredovisning – leasetagare
  • Modifieringsredovisning – leasegivare


En aspekt att notera är att det ännu är oklart mer exakt när inom Q3/Q4 som EU-kommissionen kommer att godkänna den ändring av IFRS 16 som införandet av lättnadsregeln innebär.

Vidare kan noteras att för fallet med uppskjutna hyror och tillämpning av lättnadsregeln har, efter internationella diskussioner, i publikationen inkluderats två alternativa sätt att redovisa. 

Det nämndes att en mindre diskonteringseffekt kan uppstå i resultatet när överenskommelse nås om uppskjutning av hyran. Enligt det andra alternativet uppstår ingen sådan resultateffekt och räntekostnader redovisas i enlighet med den kalkyl som gällde för leasingskulden innan uppskjutningen av hyran. Beroende på vilket IFRS 16-system företaget har valt kan det ena eller andra alternativet vara praktiskt enklare.

I avsnittet om leasegivares modifieringsredovisning för operationella leasar anges att redovisningen efter modifieringen baseras på synen att det är en ny lease och att periodiseringen av leasingintäkterna "reflects the lessee’s right to use the asset". I ett exempel anges sedan att hyreslättnaden periodiseras över hela leasingperioden för leasen.

Du hittar KPMGs publikation om hyreslättnader Leases – Rent concessions nedan.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.