DAC6/MDR: EU-kommissionen föreslår att rapporteringsfristerna skjuts fram tre månader

EU-kommissionens förslag: DAC6-rapportering skjuts fram

Första rapportering ska ske inom 30 dagar från 1 oktober 2020. Beroende på utvecklingen av covid-19 kan eventuellt ytterligare tre månaders framskjutning bli aktuell.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i flera TaxNews skrivit om den kommande rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (MDR/DAC6) och att regelverket avses träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, inklusive viss retroaktiv effekt på arrangemang där ett första steg genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020. Nu senast skrev vi om att omröstning i riksdagen är uppskjuten till 27 maj, och att det förekommit påtryckningar på EU om att skjuta fram tidsfristerna för rapporteringen.

Nu i fredags publicerade EU-kommissionen ett utkast till ändringsförslag till DAC6 (och DAC2) som bl a innehåller följande förslag, såvitt vi tolkar det.

Det synes som att man inför tre olika grupper av tidsfrister att hålla ordning på nu, istället för två som tidigare:

  1. Från 1 oktober 2020 och framåt – rapporteras inom 30 dagar från det att skyldigheten uppstår
    Arrangemang som träffas av rapporteringsplikt från den 1 oktober 2020 och framåt ska rapporteras inom 30 dagar från det datum som triggar rapporteringen, med start från den 1 oktober 2020 (istället för från 1 juli 2020 som nu, dvs tre månaders framskjutning)

  2. Retroaktiva perioden 25 juni 2018 – 30 juni 2020 – rapporteras senast den 30 november 2020
    Perioden föreslås förbli densamma, dvs fram till den 30 juni 2020, men dessa arrangemang ska nu rapporteras senast den 30 november 2020 istället för den 31 augusti 2020

  3. Nya retroaktiv mellanperiod 1 juli 2020 – 30 september 2020 – rapporteras senast 31 oktober 2020
    Enligt förslaget synes en ny mellanperiod införas, som också får en sorts retroaktiv verkan då arrangemang som träffas av rapporteringsplikt under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2020 ska rapporteras inom 30 dagar från och med 1 oktober 2020, vilket torde innebära senast 31 oktober 2020


KPMG:s kommentar

Det återstår att se vad det slutliga beslutet blir. Fredagens förslag synes innefatta en ny ”retroaktiv (mellan)period” som ska rapporteras inom 30 dagar från 1 oktober 2020, medan den retroaktiva period vi känner till sedan tidigare ska rapporteras senast den 30 november 2020 (istället för den 31 augusti 2020).

Alla medlemsländer måste enhälligt besluta om en justering
Såvitt vi erfar ska alla medlemsländer ha ett möte i veckan. Enligt uppgift har förslaget redan förankrats med alla medlemsländer och detta torde vara en formsak. Men, innan vi har ett slutligt beslut så vet vi inte med säkerhet vilka justeringar som kommer och hur dessa implementeras i alla länder.

Med hänsyn till den senaste tidens utveckling kan det inte uteslutas att omröstningen i riksdagen eventuellt kan komma att bli ytterligare uppskjuten eftersom de nya reglerna måste in i svensk lagstiftning. Sverige har inte lagstiftning på plats sedan tidigare, vilket majoriteten av medlemsländerna har och dessa kommer (istället) behöva lagstifta om justeringen i befintlig lagstiftning.

Vi bevakar utvecklingen noga. Oaktat utgången är det hög tid att analysera effekten för er verksamhet för att vara förberedda för de kommande kraven.

Uppdatering 2020-05-13 
Enligt uppgift på riksdagens hemsida är omröstningen i riksdagen framflyttad, från den 27 maj 2020, till den 3 juni 2020. 

KPMG kan hjälpa er hantera DAC6

KPMG kan hjälpa till med Impact Assessments av regelverket på er verksamhet, utifrån er verksamhet. Vi har metoder för såväl små och medelstora företag som för globala koncerner. Vi har även tagit fram ett verktyg – DAC6 Processor – för att hjälpa bolagen hantera sin rapporteringsplikt. Nu på onsdag erbjuder våra kollegor ett seminarium om DAC6 – läs mer och anmäld dig via länken nedan redan idag!

Varmt välkomna att kontakta vårt DAC6-team om ni har några frågor eller önskar en demo av DAC6 Processor.


Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Joanna Mörk 
joanna.mork@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.