Regeringen har beslutat om stöd till tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Detaljer om hyresstödet presenterade

Regeringen har idag publicerat förordningen om stöd till tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i vissa utsatta branscher.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Som vi informerat om tidigare har det föreslagits att det ska lämnas stöd till företag i vissa branscher för att minska deras hyreskostnader. Efter att det svenska programmet, som är maximerat till fem miljarder kronor, godkänts av EU-kommissionen har regeringen nu beslutat om en förordning (PDF 1.05 MB) om stöd till tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i vissa utsatta branscher.

Stödet gäller hyresrabatter under perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020 och får inte lämnas om hyresgästen den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter enligt en särskild definition eller om hyresgästen är en statlig myndighet.

Det är inget generellt stöd utan gäller endast företag inom vissa utsatta branscher, sällanköpshandel, hotell, restauranger och vissa andra sektorer. Avgränsningen av stödberättigade företag görs genom en knytning till vissa angivna SNI-koder (PDF 147 kB)

Stödet bygger på att hyresvärden lämnar en rabatt på hyresgästens fasta hyreskostnader. Maximalt stöd till hyresvärden är 50 procent av den lämnade rabatten på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om. En ytterligare begränsning är att stödet inte får vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Betalar hyresgästen idag en månadshyra på 200 000 kr ska för maximalt stöd rabatten uppgå till 100 000 kr och då beviljas ett stöd till hyresvärden på 50 000 kr. Således delar staten och hyresvärd på kostnaden för rabatten.

Det sammanlagda stödet till en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro. När stödets storlek bestäms ska hänsyn också tas till stöd som beviljats andra hyresvärdar om det gäller samma hyresgäst.

För att kunna ansöka om stödet ska det finnas ett hyresavtal gällande lokal med en helt eller delvis fast hyra och detta avtal ska ha tecknats senast den 1 mars 2020. Parterna ska också tecknat en överenskommelse om hyresrabatt senast den 30 juni 2020.

Stödansökan görs genom ett digitalt förfarande hos utvalda länsstyrelser och kan skickas in fram till och med den 31 augusti 2020.

En hyresvärd som har tagit emot stöd kan bli återbetalningsskyldig av beloppet jämte ränta bl a om stödet beräknats felaktigt och hyresvärden skäligen borde insett detta eller om denna på annat sätt lämnat oriktiga uppgifter.

KPMG:s kommentar

Det kan konstateras att stödet gäller enbart perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 och att vissa villkor måste vara uppfyllda för att stödet ska beviljas. Som all annan ny lagstiftning uppkommer ett stort antal olika frågeställningar.

För att nämna några så anges exempelvis att stödet gäller för den fasta delen av hyran. Någon närmare vägledning om vad som utgör fast hyra och vad som inte utgör sådan hyra finns dock inte att tillgå. Inkluderas exempelvis fastighetsskatten som betalas av hyresgästen i detta? Vidare synes stödet maximalt få uppgå till 800 000 euro per hyresgäst även om hyresgästen har flera hyresvärdar. Detta är en viktig faktor att beakta redan vid diskussion och förhandling om hyresnedsättning. Vidare finns en återbetalningsmekanism jämte ränta i regelverket som skulle kunna aktualiseras om det visar sig att stöd erhållits med för stort belopp. Från detta perspektiv rekommenderar vi att formulering av såväl avtal om hyresnedsättning som ansökan noga övervägs.

Det är också viktigt att innan avtal om sänkt hyra träffas mellan hyresvärd och hyresgäst att beakta vilka momskonsekvenser som uppkommer med anledning av hyressänkningen. Detta eftersom eventuella justeringar som ska ske av tidigare redovisad moms påverkar både hyresvärdens och hyresgästens momsredovisning.

Sammantaget finns det som sagt många frågetecken och konsekvenser som man bör fundera kring och ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor om regeringens stödpaket eller vill ha hjälp med att beräkna och/eller ansöka om stöd.

Susann Lundström
Indirect Tax
susann.lundstrom@kpmg.se

Carl Gudesjö
Corporate Tax
carl.gudesjo@kpmg.se

Peter Nilsson
Corporate Tax SME
peter.nilsson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.