DAC6/MDR: Omröstning i riksdagen uppskjuten till 27 maj

DAC6/MDR: Omröstning i riksdagen uppskjuten till 27 maj

Och påtryckningar på EU om att skjuta fram tidsfristerna för rapporteringen.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i flera TaxNews skrivit om den kommande rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (MDR/DAC6) och att regelverket avses träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, inklusive viss retroaktiv effekt på arrangemang där ett första steg genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020. 

Svensk implementeringslagstiftning skulle ha varit beslutad och publicerad senast den 31 december 2019 men är alltså försenad. Omröstningen var nu senast planerad till den 7 maj, men nu framgår av riksdagens hemsida att beslut planeras att tas först den 27 maj

Sveriges försening innebär problem för de som träffas av regelverket, bl a med hänsyn till att regelverket även innehåller krav på rapportering via viss teknik till Skatteverket. Skatteverket har hittills meddelat att vägledning och slutlig teknisk beskrivning publiceras först när svensk lagstiftning är på plats. Nu ser det ut att dröja ytterligare och endast komma med en månad kvar tills reglerna enligt direktivet ska tillämpas. Vi förstår att det kan vara utmanande för bolagen, inte minst i dessa covid-19 tider, att fastställa omfattningen av sin rapporteringsplikt utan ett beslut om lagstiftningen och utan tydlig vägledning från Skatteverket.

Framskjutning av tidsfristerna inom hela EU? 
Under den senast veckan har ett antal industrigrupper skickat brev till EU-kommissionen och bett om att tidsfristerna för rapporteringsplikten skjuts fram. I breven hänvisar de till att flera länder har varit sena med implementeringen av DAC6, att ge ut ytterligare vägledning eller färdigställa tekniken för rapportering. Härtill har nu effekterna av covid-19 tillkommit som drabbat alla EU-länder, dess administrationer och företag. 

Vi bevakar utvecklingen av vad som händer på EU nivå samt i Sverige noga. 

KPMG:s rapporteringsverktyg DAC6 Processor

Innan några formella beslut är tagna om eventuell framskjutning måste vi arbeta mot att reglerna kan träda i kraft fullt ut per den 1 juli. Även om tidsfristerna skulle skjutas fram något är det hög tid att se över att man kan leva upp till de nya reglerna. KPMG har en beprövad metodik för att förstå hur regelverket kan påverka en verksamhet och har även tagit fram verktyget KPMG DAC6 Processor som kan hjälpa den interna skattefunktionen att hantera sin regelefterlevnad kring olika transaktioner inom bolaget/koncernen.

Kontakta oss om ni önskar en demo av verktyget eller har frågor angående regelverket och hur det kan påverka er verksamhet. Missa inte vårt seminarium den 13 maj om reglerna.

Läs mer och anmäl dig här 
KPMG Global Webinar, 13 May 2020 : Are you ready for European Mandatory Disclosure? Where we are and how to deal with uncertainty

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Joanna Mörk 
joanna.mork@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.