Ställningstagande från Skatteverket om redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen

Byte av redovisningsperiod för senare betalning

Byte av redovisningsperiod skjuter upp betalningstidpunkten för moms.

1000

Prenumerera på TaxNes

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Moms ska redovisas och betalas per månad, kvartal eller år och enligt den redovisningsperiod som tilldelats av Skatteverket. Försäljningsnedgångar till följd av den rådande situationen under coronakrisen är ett exempel på förändrade förhållanden som kan innebära att beräknat beskattningsunderlag för beskattningsåret minskar så att en längre redovisningsperiod kan tillämpas. Minskad omsättning kan medföra rätt att ändra till en längre redovisningsperiod och kan därför vara ett sätt att förbättra kassaflödet om företaget drabbats av minskade intäkter till följd av coronakrisen.

Detta innebär att den som beräknar momspliktig årsomsättning till högst 40 miljoner kronor kan redovisa moms kvartalsvis samt att den som beräknar årsomsättning till högst en miljon kronor kan redovisa moms årsvis. Om förlängd redovisningsperiod kan tillämpas så innebär det i praktiken att skyldigheten att redovisa och betala moms kan skjutas upp.

Skatteverket förklarar nu även i ett ställningstagande att de anser coronakrisen utgöra särskilda skäl vid byte av redovisningsperiod. Detta innebär att även den som frivilligt valt att tillämpa en kortare redovisningsperiodkan kan nu byta tillbaka till en längre redovisningsperiod utan att behöva beakta den karenstid om 24 månader som normalt gäller. Skatteverket anser även att coronakrisen medför en möjlighet att byta från kvartal till årsredovisning redan under innevarande beskattningsår. Omsättningens storlek styr dock fortfarande till vilken redovisningsperiod man kan byta.

Den som har en omsättning i Sverige som uppgår till högst 3 miljoner kronor per år får tillämpa bokslutsmetoden istället för faktureringsmetoden, dvs. fram till bokslutstillfället redovisa moms för den period under vilken betalning tas emot respektive görs istället för vid faktureringstillfället. Tillämpas faktureringsmetoden får byte till bokslutsmetoden endast ske om särskilda skäl föreligger. Skatteverket bedömer nu även att coronakrisen utgör sådana extraordinära omständigheter som gör det möjligt att byta till bokslutsmetoden, vilket alltså innebär att fakturerad försäljning behöver redovisas först i den period kunden har betalat. Dock är det fortsatt endast vid en omsättning på max 3 miljoner kronor och vid redovisning av affärshändelser som inte är särskilt reglerade som bokslutsmetoden får användas.

KPMG:s kommentar

Skatteverkets ställningstagande är välkommet och visar en positiv inställning till de möjligheter som finns att senarelägga betalning av moms. För små företag och även företag som sett en drastisk minskning av intäktsflödet kan en förlängd redovisningsperiod vara en enkel och snabb lösning att skjuta på momsbetalningen. Men det är viktigt att komma ihåg att en lösning inte passar alla och att t ex den som fortsatt har höga kostnader som berättigar till avdrag för moms kan hamna i en sämre situation vid förlängd tidpunkt för återbetalning. I ett sådant fall kan det snarare vara fördelaktigt att stanna kvar på en kortare redovisningsperiod. För det lilla företaget kan ett byte till bokslutsmetoden istället vara ett sätt att förbättra kassaflödet och matcha inbetalning av moms med att intäkter från kunder faktiskt kommit in.

Det finns även andra momsregler som påverkar ett företags likviditet, som t ex vid vilken tidpunkt faktura ställs ut och en tjänst eller vara anses levererad, avtal om kundrabatter eller annan nedsättning av priset, kundförluster m m. Därutöver finns allmänna och nya regler om deklarationsanstånd och betalningsanstånd.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om moms eller funderingar kring skattemässiga överväganden till följd av corona.

Ellie Kvistrum
Indirect Tax
+46 70 865 76 64
ellie.kvistrum@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.