Regeringens ekonomiska åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna med anledning av covid-19

Regeringens ekonomiska åtgärder med anledning av corona

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att möta den situation som Sveriges företag, arbetsgivare och anställda befinner sig i.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Regeringen presenterade förra veckan en extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset covid-19. Regeringen presenterade igår ytterligare åtgärder för att möta den situation som Sveriges företag, arbetsgivare och anställda befinner sig i. En extra ändringsbudget ska beslutas den 19 mars 2020. Förslagen avser bland annat frågan om kortidspermittering samt en likviditetsförstärkning via skattekontot.

Korttidspermittering 

Korttidspermittering syftar till att rädda svenska jobb. Konstruktionen liknar korttidsarbete men subventionsgraden ökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Inkomststödet har ett inkomsttak på 44 000 kr  per månad enligt förslaget. Förslaget föreslås träda ikraft den 7 april 2020 och tillämpas från den 16 mars 2020. Statens andel av kostnaden inom ramarna för ersättning höjs från en tredjedel till tre fjärdedelar av kostnaden.

Införandet av korttidsarbete förutsätter att arbetsgivare och arbetstagare är överens om att åtgärden är lämplig för att möta en tillfällig och allvarlig ekonomisk svårighet.

Den tillfälligt förhöjda nivån av ersättning skall gälla under stödmånader som infaller under perioden 16 mars till och med 31 december 2020.

Tillväxtverket får som myndighet enligt förslaget ansvar för att handlägga och besluta om stöd vid korttidsarbete. Stödet skall lämnas i särskilda fall och efter en välmotiverad ansökan. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Likviditetsförstärkning via skattekontot 

Regeringen föreslår att införa likviditetsförstärkning via skattekontot. Det innebär att företag efter ansökan kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Förlaget föreslås träda ikraft 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan alltså få skatten återbetald från Skatteverket. En anståndsavgift utgår med 0,3 procent av meddelade anståndsbelopp per månad, utöver vanlig kostnadsränta på skattekontot. Anstånd kommer inte beviljas företag som misskött sin ekonomi eller företag som har större skatteskulder. 

KPMG:s kommentarer 

Regeringens förslag att införa likviditetsförstärkning via skattekontot skulle kunna underlätta för företagen i den situation som vi befinner oss i idag. En sådan ekonomisk åtgärd skulle kunna bidra till att företag kan använda sina skattemedel under anståndsperioden. Det bör noteras att beviljade anstånd är förknippade med vissa kostnader i form av avgift och ränta vilka bör sättas i relation till kostnaden för alternativ finansiering. Vi på KPMG bistår gärna med att hjälpa er att ansöka om sådant anstånd hos Skatteverket.  

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om regeringens ekonomiska åtgärder.

Läs mer
The article in English

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.