EU: Tillfälligt ramverk för statligt stöd för att mildra effekterna av covid-19

EU: Tillfälligt ramverk för statligt stöd

Europeiska kommissionen beslutade den 19 mars om ett tillfälligt ramverk för statligt stöd (state aid) för att mildra effekterna av coronaviruset (covid-19) på EU:s medlemsländers ekonomier.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Enligt det tillfälliga ramverket ska fem typer av stöd vara tillåtna för att stödja ekonomin i samband med covid-19-utbrottet: (i) medlemsstaterna ska kunna inrätta stödordningar (direkta bidrag, selektiva skatteförmåner och förskott) för att bevilja företag upp till 800 000 euro för att tillgodose akuta likviditetsbehov; (ii) medlemsstaterna kommer att kunna lämna offentliga garantier för att säkerställa att banker också i fortsättningen kan förse kunder med lån; (iii) medlemsstaterna ska kunna bevilja företag förmånlig ränta; (iv) stöd till banksektorn så att bankerna kan kanalisera stöd till slutkunder (särskilt små och medelstora företag); (v) ramverket medger också ytterligare flexibilitet i fråga om hur man kan påvisa att det i vissa länder föreligger icke-marknadsmässiga risker, så att staten om nödvändigt kan ställa ut kortfristiga exportkreditförsäkringar.

Det tillfälliga ramverket är ett komplement till de andra möjligheter som medlemsstaterna, i enlighet med EU:s regler om statligt stöd, redan har när det gäller att mildra de socioekonomiska effekterna av virusutbrottet. Medlemsstaterna kan exempelvis besluta om uppskov med betalning av skatter och subventioner till korttidsarbete inom alla sektorer samt bevilja företag ersättning för skada som är en följd av eller direkt orsakats av Covid-19-utbrottet. Med det nya tillfälliga ramverket får medlemsstaterna också möjlighet att säkerställa tillräcklig likviditet för alla typer av företag.

Ramverket kommer att vara giltig t o m december 2020. Innan utgången av detta datum kommer kommissionen att bedöma om en förlängning av ramverket krävs.

Läs KPMG:s senaste Euro Tax Flash för vidare information om ramverket.

Medan ett EU-omfattande svar på coronakrisen tas fram, har enskilda medlemsstater också infört en rad riktade åtgärder för att skydda de mest utsatta sektorerna i sina respektive ekonomier. KPMG:s rapporter om skatteutvecklingen som svar på coronavirus (covid-19) finns här.
 

Caroline Väljemark
caroline.valjemark@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.