Aktuellt avseende MDR/DAC6: Indikationer på senareläggning av första rapporteringstillfället i vissa länder

Aktuellt avseende MDR/DAC6

Med anledning av bl a Covid-19 och bolagens utmaningar har det kommit en del indikationer om att vissa länder kan komma att skjuta på det första rapporteringstillfället.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Vi har i flera TaxNews skrivit om de kommande reglerna gällande rapporteringsplikt inom skatteområdet (MDR/DAC6) som enligt DAC6-direktivet ska träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, med viss retroaktiv verkan från och med den 25 juni 2018.

Med anledning av bl a Covid-19 och bolagens utmaningar har det också kommit en del indikationer om att vissa länder kan komma att skjuta på det första rapporteringstillfället.

Tyskland
I dagsläget har Tyskland låtit meddela att rapporteringstillfället för retroaktiva arrangemang är uppskjuten med en månad till i slutet av september, till följd av vissa tekniska svårigheter med rapporteringslösningen. 

Italien
Även Italien indikerar att fördröjningar kan komma att ske. Enligt en pressrelease har det italienska ministerrådet godtagit ett lagförslag som skulle förlänga tidsfristen för antagandet av all ny lagstiftning med tre månader, där tidsfristen för antagandet infaller mellan den 1 februari 2020 och 31 augusti 2020. Av tillgängliga information följer att detta även bör innefatta beslut om implementeringen av MDR/DAC6 i Italien, vars formella datum för antagande är den 2 maj 2020. Tidsfristen för att fatta beslut om implementeringen bör därmed flyttas fram till den 2 augusti 2020. För att lagförslaget ska träda i kraft behövs ett godkännande från parlamentet, vilket också kan innebära att justeringar görs innan en eventuell implementering. 

Luxemburg
Det luxemburgska parlamentet skulle ha röstat om MDR/DAC6 genomförandeproposition denna vecka. Veckans parlamentariska sammanträden har dock skjutits upp och därmed också den planerade omröstningen. Någon ytterligare information om eventuella effekter det skulle få på tidsfristen för rapporteringsplikt har i dagsläget inte meddelats.  


KPMG:s kommentar

Det bör noteras att för bolag med verksamhet i många europeiska länder får senareläggningen av rapporteringen i enstaka länder en begränsad effekt. Det vore därför önskvärt om också en koordinerad senareläggning av tillämpningen snabbt kan ske på EU-nivå med hänsyn till de extraordinära omständigheter som Coronakrisen skapat.

Vi följer utvecklingen inom samtliga europeiska länder noga och håller er informerade. 

Vi finns tillgängliga om ni önskar diskutera hur MDR/DAC6 påverkar er och/eller önskar en förutsättningslös demo av KPMG:s DAC6-verktyg.

Läs mer
The article in English

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.