KPMG lanserar konceptet POC-2-Cash – driver på affärsvärdet av 5G tillsammans med Ericsson

KPMG och Ericsson driver på affärsvärdet av 5G

KPMG introducerar konceptet ”POC-2-Cash”, som kombinerar Ericssons tekniska expertis inom 5G för smart, trådlös tillverkningsindustri med KPMGs förmåga att skapa mätbart affärsvärde ur digitaliseringsinitiativ. POC-2-Cash frigör potentialen av 5G med fokus på teknik, affär och verksamhet, vilket möjliggör lönsam implementation för aktörer i tillverkningsindustrin.

1000

Våra beräkningar visar att en fabrik dagligen kan spara 1 dollar per kvadratmeter tack vare 5G-teknologi, vilket för en fabrik i storleken 10 000 m2 skulle innebära årliga besparingar om närmare 4 miljoner dollar. KPMGs och Ericssons metodik kan driva realiseringen av det värdet. POC-2-Cash är en process i tre steg för att utforska, skräddarsy och realisera affärsnytta tillsammans med industrin. Tillsammans utforskar vi potentiella 5G-case på vårt Insights Center i Göteborg och på fabriksgolvet, vi anpassar lösningarna utefter gällande förutsättningar i den specifika fabriken, och säkerställer realiseringen av affärsnyttan. Processen är utvecklad för att hindra företag från att fastna i ”Proof of Concept-hjulet”, och genom skräddarsydda 5G-case planera implementationen för att uppnå önskad effekt.

Industri 4.0 kommer att bidra till smartare maskiner, mer effektiva fabriker och processer, flexiblare produktionslinjer och ökad produktivitet. För att utnyttja den fulla potentialen ses LTE/5G-teknologi som en nyckelfaktor. Med Ericsson Industry Connect får industriföretag en lösning för säkra, pålitliga och trådlösa privata mobila nätverk med direkt koppling till 5G. Industry Connect är, tillsammans med lokala telekomoperatörer, en möjliggörare för digital transformation av befintliga processer i tillverkningsindustrin, samt utveckling av nya, innovativa funktioner och tjänster.

– Partnerskapet med Ericsson kombinerar kompetenser inom teknik, affär och verksamhet, med stor relevans för tillverkningsindustrin. Genom vårt samlade kunnande skapar vi värde för industriföretagen hela vägen från Proof of Concept till realiserad affärsnytta, säger Björn Hallin, Partner och styrelseordförande, KPMG Sverige.

– Skiftet till Industri 4.0 sker samtidigt som 5G trappas upp. För att motivera industriföretag att införa den nya tekniken är tydlig analys av den affärsmässiga effekten på resultat och balansräkning en kritisk faktor. Vi tror att vårt tekniska expertkunnande tillsammans med KPMGs affärsanalytiska kompetens, lokala operatörer och det större ekosystemet, kan accelerera övergången från försöksfas till realiserat affärsvärde, säger Erik Josefsson, Vice President, Chef för Advanced Industries på Ericsson.

 

Läs mer om POC-2-Cash:

POC-2-Cash: A profitable journey

Technology is great, but cash is king - Artikel av Erik Josefsson

Press release in English

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.