Brexit: Använd tiden väl!

Brexit: Använd tiden väl!

Om elva månader gäller det att ha koll på tull och moms.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Nu är det ett faktum, Storbritannien lämnar EU. Det innebär att Storbritannien automatiskt förlorar sitt medlemskap i EU:s politiska institutioner. Omedelbart kommer dock inga större förändringar ske under året som följer. 

Den 1 februari 2020 inleds en elva månader lång övergångsperiod (post-Brexit) under vilken Storbritannien kommer att vara kvar i EU:s tullunion. 

Det betyder att följande fortfarande kommer gälla under 2020: 

  • Fri rörlighet (rätten att leva och arbeta i EU och vice versa)
  • Handel mellan Storbritannien och EU kommer att fortsätta utan att några extra avgifter eller kontroller införs
  • Europeiska domstolen kommer att ha det sista ordet i eventuella rättsliga tvister.


Under övergångsperioden ska ett avtal om den framtida relationen med EU förhandlas fram. Oavsett vilket avtal som förhandlas fram aktualiseras redan nu viktiga frågor. I samband med Brexit uppkommer en tullunionsgräns och över en sådan kan inte varor fraktas utan att bli kontrollerade. Gränsen medför även konsekvenser för momshanteringen. 

Under post-Brexit gäller det för företag som bedriver handel med Storbritannien att: 

  • Ansöka om rätt tulltillstånd och förenklingar – t ex EORI nummer.
  • Förhandla och kontraktera speditörer och tullombud – vad kostar det att deklarera varorna? 
  • Kontrollera och styra upp sina tullkostnader – vilka tariffer kommer att gälla post-Brexit.
  • Hantera tullrevisioner – utan tullkompetens och regelbunden egenkontroll så är risken stor att fastna i Tullverkets allt mer omfattande digitala kontroller. 
  • Säkra att ursprung fastställs på rätt grunder – komplexa regler som t ex kräver goda klassificeringskunskaper (fastställande av tullkoder). 
  • Säkra att varuflöden inte omfattas av restriktioner och sanktioner.
  • Säkra rutiner för momsrapportering.


Elva månader kan kännas som en lång tid för förberedelse men saknas tullkompetens och nedskrivna tullrutiner gäller det att skynda på. Utebliven eller bristfällig förberedelse under post-Brexit innebär stor risk för att varor blir stående vid gränsen och att företagets lönsamhet drabbas.  

KPMG har förstärkt vårt team med specialister på tull och hjälper gärna till och diskuterar hur Brexit påverkar ditt företag.

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Marie Hedin
Indirect Tax
marie.hedin@kpmg.se

Jerker Westerström
Indirect Tax
jerker.westerstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.