SBAB:s mål – strukturera och integrera hållbarhet tydligare i verksamheten

KPMG har arbetat med SBAB och hjälpt banken att ta ut sina hållbarhetsmål i den dagliga verksamheten.

– Man ska inte underskatta extern expertis och inspiration i frågor där man själv inte är expert. Det är rådgivarens roll och det är ovärderligt för oss, säger Carl Olsson, strategichef på SBAB.

SBAB bedriver sin verksamhet på ett sätt som är grundat på en hållbar styrmodell, med hållbarhet integrerat. Banken vill ha en tydlig vision och en balans mellan vad som ska åstadkommas och hur arbetet ska utföras.

– När KPMG kom in i bilden för knappt två år sedan hade vi pekat ut fyra av FN:s 17 övergripande hållbarhetsmål som mest relevanta för oss. Från en bra bas behövde vi i nästa steg förstärka struktur, tydlighet, ambitionsnivå, prioritering och integration vad gäller hållbarhet, säger Carl Olsson.

Kontakta oss

Carl Olsson, strategichef på SBAB.

Vad gjorde att KPMG:s lösning stack ut?

– Det gällde att hitta någon som matchade både innehållsmässigt och personmässigt. Vi fick ett väldigt bra intryck av de personer vi träffade från KPMG. De hade en bra kompetensbas och ingav ett högt förtroende, säger Carl.

Utmaningen låg i att ta det externa perspektivet på hållbarhet och få det att passa ihop med SBAB:s interna perspektiv – att tydliggöra på vilket sätt hållbarhet och bankens verksamhet är samma sak.

– Vi tyckte att KPMG gjorde ett mycket bra jobb i att stötta oss i att göra den översättningen, baserat på en djup förståelse för vad som är hållbarhet. För att som företag bli framgångsrikt inom området handlar det om att översätta ett externt perspektiv till en intern verklighet på ett så tydligt och enkelt sätt som möjligt. Där spelade KPMG en väsentlig roll. Man ska inte underskatta extern expertis och inspiration i frågor där man själv inte är expert. Det är rådgivarens roll och det är ovärderligt för oss.

Samarbete en framgångsfaktor

Carl Olsson lyfter även fram ett väl fungerande samspel som en framgångsfaktor i projektet.

– Det slog oss varje gång hur duktigt teamet vi jobbade med var på att driva workshops i komplexa frågor med stora grupper.

SBAB hade behov av att tydliggöra och konkretisera de hållbarhetsområden man skulle jobba med. Banken behövde också en övergripande idé om hur frågan skulle bedrivas framåt.

– Tillsammans med KPMG identifierade vi totalt ett 50-tal områden där det fanns en hållbarhetsrisk eller en möjlighet att bedriva verksamhet på ett mer hållbart sätt. Vi valde att prioritera 20 av dem. I dag, drygt ett år senare, har vi operativt ansvariga i vår verksamhet som äger ett antal frågor vilka de arbetar aktivt med att implementera i vår dagliga verksamhet, avslutar Carl Olsson.

Resultat – så arbetar SBAB med hållbarhet i dag

  • Grönt kretslopp i affären – grön utlåning och finansiering genom gröna säkerställda och icke-säkerställda obligationer.
  • Ökat fokus på tillgänglighetsanpassning av kundresan och digitala miljöer.
  • Risktestad bolåneportfölj utifrån klimatrisker.

– En tydlig framgångsfaktor för projektet var att SBAB med hållbarhetschefen och strategichefen i spetsen engagerade sig helhjärtat. Vi arbetade som ett enda team. SBAB:s ambitionsnivå och förväntningar var höga, de ville inspireras av de bästa exemplen i världen. Det är roligt att se att de nu tagit stora kliv framåt – de gör skillnad på riktigt, säger Robert Cagnell, projektledare på KPMG.

SBAB Bank

Fakta SBAB

SBAB Bank AB startade sin verksamhet 1985 och ägs av svenska staten. Bankens affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB är femte störst i Sverige på bolån, efter de fyra storbankerna.