KPMG stärker alliansen med Microsoft och investerar 5 miljarder USD inom digital transformation

Femårsavtal med Microsoft och stor digital investering

KPMG gör en omfattande global satsning på teknik, medarbetare och innovation, där man under de kommande 5 åren ämnar investera 5 miljarder USD för att stärka ledarpositionen inom digital transformation av verksamheter. Som en del av satsningen har KPMG ingått ett femårsavtal med strategiska allianspartnern Microsoft.

1000

Den globala investeringen om 5 miljarder USD accelererar den digitala transformationen av både KPMG och våra kunder, som kommer att kunna dra nytta av den senaste tekniska utvecklingen inom revision, skatt och rådgivning samt av spetskompetensen hos KPMG:s specialister.

KPMG digital investering

- Under de senaste fem åren har digitaliseringen varit det mest prioriterade området för KPMG. Vi attraherar idag erfarna data scientists och data analytics-experter som tillsammans med våra rådgivare bildar kraftfulla team för kundernas viktigaste frågeställningar. Med den globala alliansen och satsningen skapar vi förutsättningar för att fortsätta utveckla affärslösningar och tjänster åt våra kunder samt stärka innovationskraften. På KPMG Sverige finns digitalisering med i alla delar av vår verksamhet. Därför öppnar vi också i februari 2020 Nordens första KPMG Insights Center på Lindholmen i Göteborg, där vi med 5G och ett fokus på datadriven utveckling och innovation kommer att kunna testa och demonstrera olika värdeskapande lösningar för våra kunder, säger Ulf Borgcrantz, Chief Digital Officer på KPMG i Sverige.

KPMG:s globala investering är koncentrerad runt tre nyckelområden:

  • Teknik: globala molnbaserade plattformar för att driva kvalitet och effektivitet i leveranserna samt nya kundriktade affärslösningar och tjänster.
  • Medarbetare: utöka den digitala kompetensen hos KPMG:s medarbetare samt förstärka med fler talanger inom områden som data science och digital arkitektur.
  • Innovation: utöka bredden av digitala tjänster och framgångsrika lösningar genom ett diversifierat ekosystem av strategiska allianser och ett globalt innovationsnätverk.

KPMG och Microsoft signerar femårsavtal

Som en del i den globala satsningen stärker KPMG sitt samarbete med Microsoft genom ett femårsavtal. Genom alliansen kan KPMG:s medlemsfirmor och kunder dra nytta av Microsofts teknik, innovationer och utvecklingen av molnplattformar som Microsoft Azure och Microsoft 365. 

- Nya innovationer baserade på Microsofts moln- och AI-teknologi hjälper våra kunder till bättre beslutsfattande, ökad produktivitet och kostnadseffektivisering. Det gäller även oss själva, där vi ständigt moderniserar och utvecklar våra tjänster, våra processer och vår arbetsmiljö. Det handlar om allt från molnbaserad revisionskapacitet till innovativa digitala lösningar inom skatt och riskhantering, berättar Mats Dahl, ansvarig för Microsoft-samarbetet på KPMG i Sverige.

Satya Nadella, VD Microsoft, säger i ett gemensamt pressmeddelande att Microsoft tillsammans med KPMG driver på den branschöverskridande digitala transformationen, genom att väva in den senaste utvecklingen inom cloud, AI och säkerhet i hårt reglerade områden som skatt, revision och rådgivning.

- KPMG:s djupa process- och branschkunskap, tillsammans med styrkan i Microsofts högt tillförlitliga moln, kombinerar det bästa av våra organisationer, för att hjälpa kunder världen över att bli allt mer agila i dagens komplexa affärsmiljö, säger Satya Nadella.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.