Förberedelser inför Brexit inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkring och Brexit – viktiga förberedelser

Inom Europa, EES och Schweiz styrs socialförsäkringstillhörighet av regelverken för samordning av de sociala trygghetssystemen inom EU. Dessa regler kommer inte längre vara tillämpliga för Storbritannien efter Brexit. Vad bör man tänka på inför ett avtalslöst Brexit eller Brexit med någon sorts avtal. Man behöver förbereda sig för olika alternativ.

1000

Kontakt

Victoria Robinson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

 

Inom Europa, EES och Schweiz styrs socialförsäkringstillhörighet av regelverken för samordning av de sociala trygghetssystemen inom EU. Dessa regler kommer inte längre vara tillämpliga för Storbritannien efter Brexit.

Vem kommer påverkas och hur?

 • Företag som flyttar anställda tillfälligt från Storbritannien till EU, behöver vara uppmärksamma på varje enskilt medlemslands regler för brittiska medborgare.
 • Företag som flyttar anställda tillfälligt från EU till Storbritannien, behöver vara uppmärksamma på de nya reglerna för EU-medborgare i Storbritannien.
 • Anställda kommer vilja informeras om sina rättigheter under de nya reglerna.

Vad händer härnäst?

Brexit med avtal

Övergångsbestämmelser kommer bibehålla de nuvarande reglerna fram till 31 december 2020.

Avtalslös Brexit

 • Var betalas socialavgifter? – EU till Storbritannien

  Det finns indikationer (ännu inte fastställda) på att brittiska socialavgifter inte ska betalas för anställda som tillfälligt arbetar i Storbritannien om de uppfyller vissa rekvisit. Rekvisiten kommer inte fastställas förrän efter Brexit.

  Företag behöver vara förberedda på att agera så snart som information om de nya rekvisiten blir tillgänglig.
   
 • Var betalas socialavgifter? – Storbritannien till EU

  För anställda med giltigt A1 intyg kommer intyget att vara giltigt till utgången av det i intyget specificerade datumet. Anställda som tillfälligt sänds ut till ett annat EU-land efter Brexit, bör kunna fortsätta ansöka om A1 intyg med det nuvarande formuläret.

  Det är viktigt att understryka att giltiga A1 intyg enbart innebär att betalning av socialavgifter kan upprätthållas i Storbritannien. Det innebär inte att socialavgifter inte behöver betalas i det andra medlemslandet. Det är därför möjligt att socialavgifter kan komma att betalas i både Storbritannien och i det andra medlemslandet. Dessa regler styrs på nationell nivå och inte på EU-nivå.

  Företag kan därför behöva tillämpa olika regler för olika medlemsländer.

Pensioner

EU-kommissionen och Storbritannien har båda bekräftat att sammanläggningsrätten för pensioner intjänade före Brexit kommer att skyddas. För närvarande finns inget avtal på plats som förklarar hur eventuell sammanläggning kommer hanteras efter Brexit. Det kommer bli nödvändigt med förhandlingar mellan respektive medlemsstat och Storbritannien.

Sjukvård

Nuvarande överenskommelser ger alla EU-medborgare samma rätt till sjukvård som medborgare i det EU-land de befinner sig i. Storbritannien har bekräftat att de kommer finansiera sjukvården för brittiska medborgare som befinner sig i EU upp till sex månader efter Brexit (enbart under förutsättning att individen innehar ett S1-intyg). EU har ännu inte tagit ställning i sjukvårdsfrågan.

Företag behöver överväga om privata sjukvårdsförsäkringar är nödvändiga vid en utsändning av anställda och även för de anställda som är på kortare tjänsteresor.

Landspecifikt – Sverige

Sverige och Storbritannien har ett bilateralt socialförsäkringsavtal sedan 1988. Förhoppningen är att det är möjligt att förlita sig på detta avtal efter Brexit, men det kan komma att prövas rättsligt. Det bör beaktas att det bilaterala avtalet inte ger samma omfattande nivå av skydd som de nuvarande reglerna.

Sverige har bekräftat följande vid avtalslös Brexit. Brittiska medborgare som stannar i Sverige efter Brexit ska åtnjuta samma socialförsäkringsskydd som de har idag under ett år efter utträdet. Rådet till svenska medborgare i Storbritannien är att införskaffa en sammanställning över betalda brittiska socialförsäkringsavgifter för framtida anspråk i Sverige.

Regeringen föreslår nya regler
Regeringen har i ett pressmeddelande idag den 11 oktober 2019 meddelat att man kommer föreslå att svenska medborgare fortsatt ska få vissa sociala trygghetsförmåner utbetalda till Storbritannien vid händelse av en eventuell avtalslös Brexit. Istället för det tidigare fastslagna slutdatumet 31 december 2019 ska rätten till trygghetsförmånerna enligt regeringen gälla i sex månader, räknat från månaden då Storbritannien har lämnat EU. Vi bevakar utvecklingen av förslaget noga. 

Läs mer
Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen, prop. 2019/20:26 (PDF 430 KB)

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om vilka följder Brexit kan få för er verksamhet.

Läs mer
The article in English

Victoria Robinson
Global Mobility Services
+46 721 86 90 02
victoria.robinson@kpmg.se

Nina Holgersson
Global Mobility Services
+46 8 723 96 09
nina.holgersson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.