HFD om undantag från skatteplikt för vissa elevboenden

HFD om undantag från skatteplikt för vissa elevboenden

Domen klargör gränsen mellan å ena sidan vanliga hyresbostäder och å andra sidan elevhem, skolhem och internatboenden vid fastighetstaxeringen.

1000

Kontakt

Rebaz Wahab

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat en positiv och efterlängtad dom (pdf) som klargör gränsen mellan å ena sidan vanliga hyresbostäder och å andra sidan elevhem, skolhem och internatboenden. Bedömningen är viktig för att klassificera byggnaden på rätt sätt vid fastighetstaxeringen.

I det aktuella fallet ansågs boendet ha formen av ett internat som låg i anslutning till en folkhögskolas undervisningslokaler. I hyran ingick frukost och lunch under skoldagarna. De studerande fick bo på internatet endast under terminstid, inte under sommar- eller juluppehåll. Domstolen ansåg därför att boendet skiljde sig påtagligt från vanliga hyresbostäder och fann därför att internatboendet omfattades av begreppen elevhem och skolhem. Folkhögskolans bostadsbyggnader ansågs därför utgöra skolbyggnader. Skolbyggnad är ur ett fastighetsskatterättsligt perspektiv specialbyggnad och ska inte beläggas med fastighetsskatt.

Vår bedömning är att fastighetsägare med stöd av domen bör kunna begära omprövning av tidigare fastighetstaxering och på så sätt återfå skattepengar. Tveka inte att höra av dig till någon av våra experter om du vill diskutera domen och de möjligheter den medför.

Rebaz Wahab
Inkomstskatt - fastigheter
rebaz.wahab@kpmg.se

Emma Andersson
Moms
+46 79 098 07 36
emma.b.andersson@kpmg.se

Erika Roos
Inkomstskatt - ideell sektor
+46 72 227 09 22
erika.roos@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.