Unga medarbetare med direkt access in i ledningen

Unga medarbetare med direkt access in i ledningen

Allt fler unga medarbetare vill vara med och påverka och få sin röst hörd i verksamheten. I forumet New Generation Round Table (NGRT) involverar KPMG medarbetare från hela landet som jobbat 0-3 år i bolaget.

1000
NGRT 2019 Anna Grauers

KPMG New Generation Round Table, årets andra möte med Anna Grauers längst fram till höger i bild.

New Generation Round Table (NGRT)

Att vara med och påverka står högt upp på listan av saker unga medarbetare efterfrågar av sin arbetsgivare. I forumet New Generation Round Table (NGRT) involverar KPMG sina yngre medarbetare i en dialog med företagsledningen. Under ett års tid träffas representanter från ledningen och en grupp medarbetare från olika avdelningar. Varje möte fokuserar på ett aktuellt ämne rörande organisationen och gruppen diskuterar sin syn på förbättringsområden och åtgärder.

Höga förväntningar med fokus på actions

Forumet har nu funnits i strax över ett år och samlar gruppen för regelbundna möten på Stockholmskontoret. Anna Grauers är med i 2019 års upplaga av NGRT och berättar hennes tankar kring satsningen och varför det är så viktigt med den här sortens initiativ.

– Jag har alltid gillat att engagera mig i verksamhets- och affärsutveckling och såg detta som ett bra tillfälle att vara med och påverka ”på högsta nivå”, samt att skapa ett nätverk med kollegor från olika avdelningar och platser i landet. Eftersom det är andra året som detta initiativ drivs så förväntar jag mig en tydlighet i hur detta initiativ omsätts till actions - både för ledningen och verksamheterna, berättar Anna som jobbar inom Management Consulting på KPMG.

Stort engagemang och högt i tak

De höga förväntningarna riktas inte enbart mot ledningen, utan även mot resterande deltagare. Här eftersträvas en miljö där diskussioner frodas, med högt i tak.

– Jag förväntar mig en öppen och konstruktiv miljö med högt till tak, något som vi generellt gör väldigt bra på KPMG. De som deltagit i mötena från ledningen har hittills varit väldigt mottagliga, öppna och nyfikna. Enligt mig är det viktigt att deltagarna speglar grundtankarna bakom initiativet, dvs. ett stort engagemang, öppenhet och en konstruktiv inställning. Sen är det viktigt att även om det är ett begränsat antal individer i denna grupp så är det inte endast våra egna åsikter, tankar och förslag som ska framföras, utan snarare tankar och förslag från våra ”peers”, menar Anna.

Brinner för jämställdhet

Varje träff har ett nytt tema som diskuteras ur alla tänkbara vinklar. Årets första möte ägnades till KPMG:s arbetsgivarvarumärke och vad som krävs för att som företag vara ett attraktivt alternativ för nya generationer.

– Årets agenda lyfter många spännande samtalsämnen. Jämställdhet, ledarskap och personlig utveckling är frågor som ligger mig varmt om hjärtat, vilket jag ser fram emot att få diskutera närmare under året, berättar Anna.

Ett viktigt initiativ

Forumets kärna fokuserar på att deltagarna ska kunna vara med och lyfta sin röst. Enligt Anna skapar NGRT inte bara ett forum för debatt och förändring, utan det är även en tydlig signal om KPMG:s värdegrund.

– NGRT är ett viktigt initiativ, inte bara för att bli den nya generationens favorit, utan för att företagsledningen ska få en bättre insyn i hur det ”vardagliga” livet på KPMG faktiskt ser ut. Faktumet att ledningen skapar och bjuder in till detta forum signalerar en öppenhet och nyfikenhet som värdesätts av alla, avslutar Anna.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.