Ny studie: Utmaningar och trender inom Shared Services och Outsourcing

Ny studie: Trender inom Shared Services och Outsourcing

I KPMG:s årliga rapport Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey lyfts marknadstrender och insikter från den nordiska marknaden inom shared services och outsourcing. Årets rapport behandlar främst fyra viktiga ämnen och växande utmaningar inom området.

1000
Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey

Topp 3 initiativ ur KPMG:s rapport Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey 2019.

Under 15 års tid har KPMG årligen studerat rådgivare samt chefer från några av världens ledande tjänsteleverantörer inom shared services och outsourcing, för att kunna identifiera och rapportera om de senaste trenderna inom området. Årets nordiska utgåva av rapporten lyfter än en gång marknadstrender och insikter från den nordiska marknaden och jämför utvecklingen med resten av världen.

I år visar resultatet tydligt att effekten av tekniska innovationer är påtaglig för både tjänsteleverantörer och kunder. Främst diskuteras fyra viktiga ämnen inom ramen för de utmaningar som finns inom området:

IT bör investera mer i automatisering
IT-funktionen får idag utstå en enorm press med höga förväntningar. Automatisering kan lösa många problem, vilket alltfler företag inser och allokerar ökade investeringar till automatiseringslösningar. Genom att satsa på automatisering och maskininlärningslösningar frigörs resurser och servicetider minskar.

Nytt tillvägagångssätt för hantering av avtal
När antalet outsourcing-avtal ökar och växer måste företagen börja fokusera mer på avtalets hela livscykel. Genom att stärka hanteringen av avtal och fokusera mindre på att vinna nya attraktiva avtal kan leverantörerna uppnå ökad kundnöjdhet och lönsamhet.

Framtiden inom finans
Den tekniska utvecklingen påverkar flera områden inom finans och CFO:s behöver ständigt forma om finansfunktionen. Genom att utnyttja tekniken på rätt sätt kan CFO:s förbättra beslutsfattandet. Detta förutsatt att nya roller med en djupare förståelse för ny teknik och data skapas och utvecklas.

Är eran för stora outsourcing-kontrakt över?
Molnteknik och intelligent automation påverkar storleken av outsourcing-affärer. Idag använder företag inte bara en leverantör som tillfredsställer alla behov. Istället tar de hjälp av flera leverantörer med olika specialistkunskaper inom olika områden, vilket i sin tur leder till att volymen av outsourcing-affärer minskar för tjänsteleverantörer.

5 snabba takeaways inom shared services & outsourcing 2019:

1. Att hålla nere driftkostnaderna är högsta prioritet för företagsledare.

2. Att attrahera och behålla talanger är fortfarande en stor utmaning.

3. Efterfrågan på leverantörstjänster växer då organisationer ser fördelar med att ha support under sin automatiseringsresa, oavsett om det är i relation till att förbättra befintliga shared service-centraler eller outsourcing.

4. Ökat investeringsflöde till satsningar inom automatisering, inklusive robotautomatisering, artificiell intelligens och maskininlärning.

5. Molnteknik är det nya normala. Organisationer kommer så småningom gå ifrån att investera i icke-molnbaserade IT-tjänster.

 

Kommentar från KPMG:
– Slutsatserna i årets rapport bekräftar den uppfattning vi får när vi möter våra kunder. Automatisering och robotisering, avtalsstrukturer kopplat mot värde snarare än kostnad samt förmågan att attrahera talanger är centrala utmaningar som våra kunder, oavsett sektor aktivt fokuserar på, säger Lars Åkne, som jobbar med rådgivning inom shared services och outsourcing på KPMG Sverige.

Läs Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey 2019 och ladda ner som PDF.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Åkne, Management-konsult på KPMG Sverige, lars.akne@kpmg.se, +46 8 7239697.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.